Architekti z VŠVU rekapitulujú dejiny svojej alma mater

Ilustračné foto

Katedra Architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave si pripomína 50 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok otvorí v Galérii Medium na Hviezdoslavovom námestí 18 unikátny projekt – výstava 50+ Under Construction. Ako ďalej agentúru SITA informovala PR manažérka Vysokej školy výtvarných umení Jana Gavalda Bellanová, “autori neponúknu ucelený prehľad o 50 rokoch architektúry na VŠVU, ich snahou je zrekonštruovať históriu katedry v priamom prenose”.

Na štvrtkovej vernisáži, ktorá sa v galérii Medium začne už o 14:00 sprístupnia 100-metrový inštalačný systém “archívneho regálu – zakladača”, na ktorom budú zverejnené doteraz zozbierané informácie o katedre z archívu VŠVU, dobových materiálov, kníh, katalógov a časopisov. Počas výstavy sa tento archív doplní o ďalšie informácie, materiály – fotografie, projektové dokumentácie, skice, poznámky a ďalšie dokumenty od absolventov katedry. “Zámerom autorov je vytvorenie čo najširšej informačnej databázy a jej následná digitalizácia.

Výsledkom má byť katalóg 50+, ktorý zrekonštruuje časovú os Katedry Architektonickej tvorby VŠVU.

Súčasťou výstavy je i sympózium a moderovaná diskusia. Diskutujúci sa pokúsia načrtnúť obraz polstoročia katedry a odprezentovať rôznorodosť a komplexnosť príbehov a osudov jej 300 absolventov. Sympózium sa uskutoční krátko po otvorení výstavy, vo štvrtok 4. augusta o 15:00 na nádvorí VŠVU na Hviezdoslavovom námestí. Výstava 50+ Under Construction, ktorú pripravili Katedra Architektonickej tvorby, Monika Mitášová a Marián Zervan, bude v Galérii Medium prístupná do 4. septembra. Galéria Medium je otvorená každý deň okrem pondelka, v stredu, piatok, sobotu a v nedeľu od 10:00 do 17:00, v utorok a vo štvrtok od 12:00 do 19:00. Viac o nej možno nájsť na: http://www.vsvu.sk/galeria_medium.

plagát

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

DAR K 125. VÝROČIU VZNIKU KANADSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU

Rok 1997 sa niesol v znamení osláv 125. výročia vzniku Kanadského národného archívu. V tomto príspevku sa nebudem venovať histórii archívu, ale moju pozornosť zaujalo pri čítaní slávnostných čísel časopisu tohto archívu The Archivist/L Archiviste” slávnostné otvorenie Gatineau Preservation Centre” (GPC). Články sú zaujímavé aj z toho dôvodu, že Slovenská národná knižnica v Martine pripravuje výstavbu nového depozitu (1), pričom v zásadných otázkach ochrany nie je rozdiel medzi archívnym a knižným materiálom…