V Pezinku dnes otvoria výstavu keramiky

BRATISLAVA 13. februára (SITA) – Výstavu Z ateliéru keramiky VŠVU dnes otvoria v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku. Komorná výstava je výberom prác študentov a absolventov ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý vedie od roku 1997 Ivica Vidrová. Okrem klasického výberu úžitkovej keramiky zameraného na čajníky a čajové súpravy budú prezentované aj diela sochárskeho charakteru z keramiky a iných materiálov a maľby na porceláne. Výstavu organizuje Malokarpatské múzeum a Bratislavský samosprávny kraj, kurátorkou je Vladimíra Büngerová.

(SITA, vo;pu), 0153

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Z ateliéru keramiky VŠVU

Komorná výstava predstavuje výber prác autorov – študentov a absolventov ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý vedie od roku 1997 Ivica Vidrová. Okrem klasického výberu úžitkovej keramiky – zameraného na čajníky a čajové súpravy viacerých autorov /Stanislava Wágnerová, Kamil Slušný Ezechiel, Edita Balážová, Martin Bu, Eva Srníková, Rastislav Noga, Martina Uličianska, Miloš Nemec, Michal Kušík/ – sú prezentované diela sochárskeho charakteru, inštalácie a objekty z použitím rôznych druhov techník – keramických a iných materiálov a maľbu na porceláne.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…