ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM Logo

ICOM – Medzinárodná rada múzeí – International Council of Museums
Členská základňa Slovenského komitétu ICOM v roku 2002 bola: 44 individuálnych členov a 5 inštitucionálnych členov. Členská základňa SK ICOM sa v roku 2002 stabilizovala. Z priamo riadených organizácií MK SR v gescii SKD sú inštitucionálnymi členmi – Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, a Slovenské národné literárne múzeum (org. zložka Slovenskej národnej knižnice). Výška členského poplatku sa určuje podľa počtu zamestnancov v inštitúcií – za rok 2002 bola uhradená suma 25 000,- Sk za SNG a SNM, suma 18 500 za SNLM. Tieto poplatky sú hradené z rozpočtov organizácií.Mnohí členovia SK ICOM vnímajú členstvo najmä z pohľadu využívania výhod vyplývajúcich z bezplatného, resp. zľavneného vstupu do múzeí a galérií na základe preukázania sa členskou legitimáciou ICOM. Cieľom je zvýšiť aktívnu účasť členov v práci medzinárodných odborných komitétov ICOM. Informácie o aktivitách týchto komitétov sú prístupné jednak v periodiku ICOM-News, ktoré dostáva každý člen SK ICOM, zároveň podrobné informácie o priebehu jednotlivých akcií, konferencií sú zverejnené na internetovej stránke ICOM www.icom.org. Predsedníctvo SK ICOM sa schádzalo podľa potreby v Bratislave na pôde SNG.

ICOM Logo

Predsedníctvo prediskutovalo možnosť finančne prispieť 3 členom SK ICOM (Ing. Marian Číž, Dr. J. Hanus a Mgr. Zuzana Bauerová) na účasť na zasadnutiach odborných komitétov ICOM na základe písomne predložených žiadostí. Na základe informácie o stave na bežnom účte SK ICOM prispelo sumou 900 USD. V novembri 2001 predsedníctvo spracovalo a podalo 3 žiadosti do konkurzu na podporu projektov z MK SR pre občianske združenia na rok 2002: finančný príspevok na účasť predsedníčky SK ICOM na poradnom výbore ICOM v Paríži (41 000.- Sk), na pracovné stretnutie predsedníctiev SK ICOM a ČV ICOM na Slovensku (26 000.- Sk), na zorganizovanie odborného semináru – transformácia a aktuálna legislatívna situácia v oblasti múzeí a galérií pre pracovníkov múzeí, galérií a pracovníkov štátnej správy a samosprávy (23 000.- Sk). MK SR schválilo len príspevok v sume 29 000.- Sk na účasť predsedníčky SK ICOM na poradnom výbore v Paríži. V novembri 2002 predložilo predsedníctvo SK ICOM na MK SR 2 žiadosti do konkurzu na podporu projektov na rok 2003 : účasť predsedníčky SK ICOM na zasadnutí poradného výboru ICOM v Paríži v júni 2003 (42 000.- Sk) a účasť člena SK ICOM na 11. celoruskej numizmatickej konferencii v Petrohrade (33 000.-Sk). Predsedníctvo v zmysle Plánu činnosti na rok 2001 zorganizovalo výročnú členskú schôdzu SK ICOM dňa 14.2.2002 v Bratislave. Pravidelne zabezpečovalo administratívnu agendu so sekretariátom ICOM v Paríži ako aj agendu samotného sekretariátu SK ICOM.

Na základe podkladov zo sekretariátu ICOM v Paríži o výške členských príspevkov na rok 2003 predsedníctvo stanovilo výšky členských príspevkov pre individuálnych a inštitucionálnych členov SK ICOM na rok 2003 podľa aktuálneho kurzového lístku NBS zo dňa 20.11.2002 a pokyny na uhradenie členských príspevkov ICOM rozoslalo členom SK ICOM dňa 23.1.2003.

Dôležitým podujatím v roku 2002, ktorého sa zúčastnila predsedníčka SK ICOM PhDr. A. Homoľová, bolo zasadnutie poradného výboru ICOM v Paríži v dňoch 3.-5. júna 2002. Program zasadnutia bol zameraný na zhodnotenie výsledkov generálnej konferencie ICOM v r. 2001 v Barcelone. Valné zhromaždenie schválilo niektoré organizačné zmeny, ktoré sú výsledkom analýzy tímu Reform Task Force. Bolo prijaté nové znenie Etického kódexu ICOM, ktoré reflektuje súčasné priority v celosvetovej koncepcii ochrany kultúrneho dedičstva a aktuálne chápanie profesie múzejného pracovníka. Bol prijatý strategický plán ICOM do roku 2007 a osem rezolúcií, týkajúcich sa najaktuálnejších otázok múzejníctva a ochrany kultúrneho dedičstva v celosvetovom meradle. Prebehli aj rokovania stredoeurópskej skupiny ICOM – CEICOM.

Aktívne sa rozvíjala spolupráca SK ICOM v rámci CEICOM. V dňoch 31.6.- 3.7.2002 sa na základe pozvania Nemeckého komitétu ICOM zúčastnili členovia predsedníctva SK ICOM Ing. E. Pisarčíková a PhDr. I. Mačák na zasadnutí CEICOM v Lipsku. V uplynulom období sa udržovali úzke pracovné kontakty aj s Českým výborom ICOM. Vzájomne sa informovali o svojich akciách, vysielali účastníkov na akcie usporadúvané jedným z výborov, zasielali si informačné materiály. Z objektívnych dôvodov sa neuskutočnilo plánované stretnutie predsedníctiev oboch komitétov na Slovensku.

Z plánovaných úloh na rok 2002 sa nepodarilo splniť aktívnu účasť SK ICOM pri organizovaní Medzinárodného dňa múzeí, nadviazanie užších kontaktov a spolupráce so Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií a so Slovenskou komisiou UNESCO. Informačný bulletin ICOM – Slovensko vyšiel len raz. Z kapacitných i finančných dôvodov nebola založená internetová stránka SK ICOM. SK ICOM nerealizoval plánované stretnutie predsedníctiev ČV ICOM a SK ICOM na Slovensku. Podarilo sa, nielen priamou zásluhou SK ICOM, zabezpečiť účasť 2 členov SK ICOM na 13. medzinárodnom trienále komitétu konzervovania a reštaurovania ICOM-CC v Rio de Janeiro 22.-.28.9.2002 (Dr. Hanus, Mgr. Bauerová).

Zdroj: MKSR.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na margo XVII. generalnej konferencie ICOM v Norsku

Kazde tri roky sa schadzaju clenovia Medzinarodnej rady muzei ICOM (International Council of Museums) na generalnej konferencii. ICOM je medzinarodna mimovladna organizacia muzei a profesionalnych muzejnych pracovnikov, ktora sa zaobera presadzovanim zaujmov muzeologie a dalsich disciplin, suvisiacich s riadim a prevadzkou muzei. Bola zalozena roku 1946 a dnes ma vyse 10 000 clenov z viac ako 120 krajin. Sekretariat organizacie sidli v Parizi. Zakladnou organizacnou jednotkou ICOM su narodne komitety (93), ktore reprezentuju zaujmy ICOM na narodnej urovni, odbornej cinnosti sa venuje 26 medzinarodnych komitetov:…

Múzejníci z celého sveta sa stretnú v Banskej Štiavnici

Autor: Marián Číž, Štiavnický život 10/2005
V dňoch 17. až 23. septembra organizuje Múzeum vo Sv. Antone a Slovenský komitét Medzinárodnej rady múzeí – ICOM výročnú konferenciu Kultúrnovýchovnej komisie ICOM – CECA u nás v Banskej Štiavnici. Záštitu nad podujatím má prvá dáma Slovenska pani Gašparovičová.

V utorok oslávime Medzinárodný deň múzeí

BRATISLAVA 17. mája 2004 (SITA) – Slovenské múzeá napriek neutešenej situácii – znižovaniu dotácií štátu a prepúšťaniu zamestnancov, oslávia v utorok Medzinárodný deň múzeí. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA Gabriela Podušelová z Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea (SNM), viaceré múzeá a galérie otvoria v utorok, ale aj v priebehu celého tohto týždňa svoje brány bezplatne. Predstavia počas roka pre verejnosť nedostupné zbierky a ponúknu rad ďalších atrakcií, akými sú ukážky reštaurovania, ale aj bezplatné ohodnotenie starožitností, určovanie nerastov, či minerálov. Snahou múzeí a galérií je prilákať čo najviac ľudí a ukázať im svoju prácu. Medzinárodný deň múzeí tak chce ukázať, že múzeum nie je len miestom vzdelávania a poznávania, ale aj miestom oddychu a zábavy pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek.

Odpovede

 1. ICOM – Medzinárodná rada múzeí

  Chcel by som sa len spýtať či je tento článok ešte aktuálny alebo nastali nejaké zmeny v SK ICOM? dik

 2. Re: ICOM – Medzinárodná rada múzeí
  To b yzaujimalo aj mna. Chcel som sa zaregistrovat ako clen, pred dvoma rokmi, ale moja ziadost mi bola vratena z adresy ktora je uvedena na stranke ICOM Int.

  President:
  Dr. Ivona Kautmanová
  Curator
  Slovenské národné múzeum, Bratislava (Slovak National Museum)
  Vajanského nábrezie c 2
  81006 Bratislava 16
  Slovak Republic
  Tel. +421 (0)2 593 49136
  Email botanika@snm.sk

  Membership Secretary:
  Dr. Danka Šubová,
  Slovenske muzeum ochrany prirody a jaskyniarstva (The Slovak Museum of Nature Protection and Speleology) Skolska 4
  031 01 Liptovsky Mikulas
  Slovenska republika
  Tel. +421 445 523 990
  Email smopaj@smopaj.sk

Comments are closed.