V utorok oslávime Medzinárodný deň múzeí

BRATISLAVA 17. mája 2004 (SITA) – Slovenské múzeá napriek neutešenej situácii – znižovaniu dotácií štátu a prepúšťaniu zamestnancov, oslávia v utorok Medzinárodný deň múzeí. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA Gabriela Podušelová z Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea (SNM), viaceré múzeá a galérie otvoria v utorok, ale aj v priebehu celého tohto týždňa svoje brány bezplatne. Predstavia počas roka pre verejnosť nedostupné zbierky a ponúknu rad ďalších atrakcií, akými sú ukážky reštaurovania, ale aj bezplatné ohodnotenie starožitností, určovanie nerastov, či minerálov. Snahou múzeí a galérií je prilákať čo najviac ľudí a ukázať im svoju prácu. Medzinárodný deň múzeí tak chce ukázať, že múzeum nie je len miestom vzdelávania a poznávania, ale aj miestom oddychu a zábavy pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek. Pri príležitosti tohtotýždňového sviatku bude v utorok deň otvorených dverí napríklad v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici a v košickom Východoslovenskom múzeu. Obyvateľmi a návštevníkmi vyhľadávaná Galéria mesta Bratislavy ponúkne bezplatné prehliadky svojich expozícií v sobotu.
Medzinárodný deň múzeí sa oslavuje každoročne 18. mája od roku 1977, keď ho vyhlásili na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM (ICOM – Medzinárodný komitét múzeí) v Moskve a v Peterburgu. Na Slovensku je už štvrtý rok spojený aj s Medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel (18. apríl) do Mesiaca kultúrneho dedičstva (18. apríl – 18. máj). Aktivity múzejníkov sa tak nesústreďujú len na 18. máj. Už od polovice apríla sa konajú v múzeách akcie pripravované k Mesiacu kultúrneho dedičstva – vernisáže, besedy, koncerty, či prednášky. Tradične sa k tomuto dátumu viaže aj otvorenie novej letnej turistickej sezóny, najmä na hradoch, zámkoch, v múzeách v prírode. Múzeá aj touto cestou dokazujú, že sú výhodným a žiadaným artiklom v rámci rozvoja kultúrneho turizmu, dodala Podušelová.

(SITA, tm;zd), 0284

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM – Medzinárodná rada múzeí – International Council of Museums
Členská základňa Slovenského komitétu ICOM v roku 2002 bola: 44 individuálnych členov a 5 inštitucionálnych členov. Členská základňa SK ICOM sa v roku 2002 stabilizovala. Z priamo riadených organizácií MK SR v gescii SKD sú inštitucionálnymi členmi – Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, a Slovenské národné literárne múzeum (org. zložka Slovenskej národnej knižnice). Výška členského poplatku sa určuje podľa počtu zamestnancov v inštitúcií – za rok 2002 bola uhradená suma 25 000,- Sk za SNG a SNM, suma 18 500 za SNLM. Tieto poplatky sú hradené z rozpočtov organizácií.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Na margo XVII. generalnej konferencie ICOM v Norsku

Kazde tri roky sa schadzaju clenovia Medzinarodnej rady muzei ICOM (International Council of Museums) na generalnej konferencii. ICOM je medzinarodna mimovladna organizacia muzei a profesionalnych muzejnych pracovnikov, ktora sa zaobera presadzovanim zaujmov muzeologie a dalsich disciplin, suvisiacich s riadim a prevadzkou muzei. Bola zalozena roku 1946 a dnes ma vyse 10 000 clenov z viac ako 120 krajin. Sekretariat organizacie sidli v Parizi. Zakladnou organizacnou jednotkou ICOM su narodne komitety (93), ktore reprezentuju zaujmy ICOM na narodnej urovni, odbornej cinnosti sa venuje 26 medzinarodnych komitetov:…