V kórejskom Soule o Banskej Štiavnici

V dňoch 1. až 9. októbra sa konalo v Soule 21. generálne zhromaždenie Medzinárodnej rady múzeí (ICOM) súbežne s 20. generálnou konferenciou ICOM. Nosná téma konferencie bola „Múzeá a nehmotné dedičstvo“. Výber miesta konferencie nebol náhodný. Udržiavanie kultúrnych tradícií a zvykov a ich prenos z generácie na generáciu je v Kórei ukážkový. Na konferencii sa zišlo takmer 2000 múzejníkov zo 105 krajín celého sveta. ICOM pracuje prostredníctvom odborných komisií. Kultúrno-výchovná komisia ICOM/CECA patrí medzi najpočetnejšie a najdôležitejšie a práve v Soule sa potvrdilo, že výročná konferencia tejto komisie sa bude konať u nás v Banskej Štiavnici v termínoch od 17. do 23. septembra 2005. Je to pre nás veľká pocta i záväzok, no hlavne veľká šanca predstaviť bohatú kultúru nášho regiónu výborným odborníkom z celého sveta. Téma banskoštiavnickej konferencie bude „Partnerstvo vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom múzeí“ a hlavným organizátorom konferencie bude Múzeum vo Svätom Antone.

Autor: Marián Číž, Štiavnický život 19/2004

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM – Medzinárodná rada múzeí – International Council of Museums
Členská základňa Slovenského komitétu ICOM v roku 2002 bola: 44 individuálnych členov a 5 inštitucionálnych členov. Členská základňa SK ICOM sa v roku 2002 stabilizovala. Z priamo riadených organizácií MK SR v gescii SKD sú inštitucionálnymi členmi – Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, a Slovenské národné literárne múzeum (org. zložka Slovenskej národnej knižnice). Výška členského poplatku sa určuje podľa počtu zamestnancov v inštitúcií – za rok 2002 bola uhradená suma 25 000,- Sk za SNG a SNM, suma 18 500 za SNLM. Tieto poplatky sú hradené z rozpočtov organizácií.

Na margo XVII. generalnej konferencie ICOM v Norsku

Kazde tri roky sa schadzaju clenovia Medzinarodnej rady muzei ICOM (International Council of Museums) na generalnej konferencii. ICOM je medzinarodna mimovladna organizacia muzei a profesionalnych muzejnych pracovnikov, ktora sa zaobera presadzovanim zaujmov muzeologie a dalsich disciplin, suvisiacich s riadim a prevadzkou muzei. Bola zalozena roku 1946 a dnes ma vyse 10 000 clenov z viac ako 120 krajin. Sekretariat organizacie sidli v Parizi. Zakladnou organizacnou jednotkou ICOM su narodne komitety (93), ktore reprezentuju zaujmy ICOM na narodnej urovni, odbornej cinnosti sa venuje 26 medzinarodnych komitetov:…