Martin: Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum

Obnova.sk Foto

Keď budova pôvodného múzea (dnes Múzeum Andreja Kmeťa) už nestačila pre potreby a narastajúce zbierky Muzeálnej slovenskej spoločnosti, MSS sa rozhodla postaviť podľa projektu M. Harminca, postaviť novú budovu Slovenského národného múzea.

Martin: Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum

Keď budova pôvodného múzea (dnes Múzeum Andreja Kmeťa) už nestačila pre potreby a narastajúce zbierky Muzeálnej slovenskej spoločnosti, MSS sa rozhodla postaviť podľa projektu M. Harminca, postaviť novú budovu Slovenského národného múzea.

Stavali ju v rokoch 1929 až 1932. Jej súčasťou je travertínové schodisko so sochou Andreja Kmeťa a botanická záhrad z roku 1934. V múzeu sa postupne zhromažďovali historické, etnografické a prírodovedecké zbierky. Od roku 1942 múzeum plnilo aj funkciu prvého špecializovaného archeologického pracoviska na Slovensku. Po druhej svetovej vojne v rámci delimitácie boli zbierky postupne prevážané do Bratislavy, do špecializovaných ústavov SNM. V Martine ostali najmä zbierky národopisné a múzeum sa začalo špecializovať ako etnografické múzeum. Okrem toho múzeum niekoľkokrát ročne usporadúva monotematické výstavy.

Malá Hora 2
Utorok- Nedeľa 9:00- 17:00 hod.
Tel.: ++421 / (0)43 / 4131011,4131012

Obnova.sk Foto

Slovenské národné múzeum bolo postavené v rokoch 1929 – 1932.

Seriál: Prehliadka historického centra mesta Martin (č. 10)
Minule: Druhá budova Matice slovenskej, Kultúrne centrum a Živena (9)

Zdroj: TIK Martin

Zaujimavý kontakt
Turisticko- informačná kancelária
Divadelné námestie 1
036 01 Martin
Pondelok- Piatok 9:00- 17:00
Tel.: ++421 / (0)43 / 4238776, 16186
e-mail: tik@martin.sk
internet: www.martin.sk


Fotografie z vystav zo Slovenskeho narodneho muzea – Etnografickeho muzea mozete najst aj na Obnova.sk vo fotoalbumoch

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Martin: Prvá budova Matice Slovenskej

Dnes v nej sídli Slovenské národné literárne múzeum. Budovu začali stavať v roku 1864 podľa plánov Jána Bobulu a slávnostne ju otvorili na 3. valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1865. Od roku 1870 tu sídlilo prvé Slovenské múzeum.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.