Martin: Slovenská sporiteľňa a Slovenské komorné divadlo

Obnova.sk Foto

Slovenská sporiteľňa

Tatrabanka bola založená v roku 1884 ako prvý finančný ústav v Martine. Budova bola postavená v roku 1910 podľa projektu Milana Harminca. 30. 10. 1918 v nej zasadala obnovená Slovenská národná rada a vyhlásili tu Deklaráciu slovenského národa.

Obnova.sk Foto

Slovenské komorné divadlo
Bývalý Národný dom bol centrom mestského kultúrneho života, sídlom Slovenského spevokolu, svoje miestnosti tu malo aj Turčianske kasíno, uložené tu boli zbierky Muzeálnej slovenskej spoločnosti a sídlili tu aj iné inštitúcie. Budovu Národného domu postavila Spoločnosť vlastníkov podľa plánu Blažeja Bullu v rokoch 1888 až 1890.

Obnova.sk Foto

Po druhej svetovej vojne sa stala sídlom divadla a bola ním až do roku 2001, keď sa začala jeho rekonštrukcia.

Seriál: Prehliadka historického centra mesta Martin (č. 4)
Nabudúce: Slovenské národné múzeum- Múzeum Andreja Kmeťa (5)
Minule: Turčianska galéria (3)

Zdroj: TIK Martin

Zaujimavý kontakt
Turisticko- informačná kancelária
Divadelné námestie 1
036 01 Martin
Pondelok- Piatok 9:00- 17:00
Tel.: ++421 / (0)43 / 4238776, 16186
e-mail: tik@martin.sk
internet: www.martin.sk

Dalsie fotografie z obnovy Narodneho domu z roku 2003 si mozete prezriet vo fotoalbumoch, v kategorii Pamiatky Obnova/Restaurovanie alebo v kategorii Pamiatky: slovensko.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

České osobnosti v Martine v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia.

Zdenko Ďuriška, Slovenská národná knižnica, Martin
Z prednesených príspevkov vyplýva, že výraznejší prílev Čechov na
Slovensko nastal až po vzniku spoločného štátu v roku 1918. Ale české
osobnosti prichádzali na Slovensko už aj predtým, niekde ich bolo viac,
inde menej. Medzi mestá, v ktorých pôsobil väčší počet českých
osobností patril aj Martin, ktorý v druhej polovici 19. storočia zaujal
miesto centra slovenského národného života.

História mesta Martin

Územie dnešného mesta bolo osídlené už od strednej doby kamennej (2 600 až 2 300 pred Kristom), archeologické výskumy odkryli na území Martina tiež pamiatky zo strednej doby bronzovej (1 500 až 1250 pred Kristom), bohaté sú aj pohrebiská lužickej kultúry v Martine, Jahodníkoch a vo Vrútkach.