Ekovýchovný program BOCIAN – výstava detských prác

Obnova.sk Foto

Výstava je zavŕšením aktivít kolektívu pracovníkov prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea so školami na Slovensku realizovaných v rámci trojročného ekovýchovného programu. V rámci tohto programu, ktorý podporila Lichtenštajnská nadácia CICONIA, boli realizované výstavy, vedomostné súťaže a kvízy, športové zápolenia, besedy a iné stretnutia s mládežou. Bocian biely bol vybratý ako modelový živočíšny druh, na pozorovaní ktorého si mohli záujemcovia overiť svoje poznatky z oblasti poznania prírodných vied. Samostatnou časťou aktivít bola vlastná tvorba zameraná na stvárnenie týchto poznatkov. Z prác žiakov rôznych vekových kategórií je zostavená výstava prezentovaná v priestoroch múzea.

Obnova.sk Foto

Do programu sa zapojilo 122 škôl, klubov a združení z celého Slovenska. Počet detí, ktoré sa zapojili a realizovali niektorú z 13. predpísaných úloh ekovýchovného programu je 2 450. Práce zo škôl v počte 780, ktoré sme do konečného hodnotenia dostali, majú charakter posterov, násteniek, časopisov, piesni, básní, slohových prác, odborných pozorovaní, výtvarných prác a modelov.

Súčasťou otvorenia výstavy bude tlačová beseda so zástupcami Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA, ktorá podobný ekovýchovný program podporuje v šiestich európskych krajinách. Otvorenia sa zúčastnia aj hlavní koordinátori sčítania bociana bieleho a bociana čierneho na Slovensku.

Tlačová beseda k výstave : 16.10.2003,o 10. 30 hod.,Hviezdoslavova č. 3, Košice.

RNDr. MiroslavFulín, CSc.

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
Miesto: Hviezdoslavova 3
Termín otvorenia: 16. 10. 2003 o 1030 hodine
Trvanie výstavy od 16. 10. – 18. 11. 2003
Autor výstavy: RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Východoslovenské múzeum Košice

Kontakt: Novysedláková Lívia,tel.č.055/6223061,e-mail:vsmuz@gmail.com

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)