Vychodoslovenské múzeum | Košice | November 2003

AQUINCUM – RIMANIA V BUDAPEŠTI
/ Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Budapeštianske historické múzeum, Východoslovenské múzeum Košice /
Do: januára 2004
Miesto: Nám. Maratóna Mieru č.2
HISTÓRIA RAZENÁ V ZLATE
Klenoty zo zbierkových fondov Východoslovenského múzea v Košiciach
Do: 31.12.2003
Miesto: Nám. Maratónu Mieru č. 2;

RÁKOCZIHO POVSTANIE V EURÓPSKOM KONTEXTE
Do: decembra 2003
Miesto: Nám.Maratónu Mieru č. 2

KOZMICKÁ HRA
Výstava šperkov
z tvorby A.Minárikovej
/ Východoslovenské muzeum v Košiciach, Generálny konzulát ČR /
Do:decembra 2003
Miesto: Nám.Maratónu Mieru č. 2

BOCIAN
/ Práce celoslovenského ekovýchovného programu /
Do: 18.11.2003
Miesto: Hviezdoslavova č. 3

PATRÓNI SVATÝCH NOCÍ
Vianočná výstava pripravená zo zbierkového fondu Východoslovenského múzea
Termín: 20.11.2003 – január 2004
Miesto: Hviezdoslavova č.3

KAT MIKLUŠ SA VRACIA
Stála inštalácia voskových figurín kata Mikluša a jeho obete v podzemnej mučiarne Miklušovej väznice
Miesto: Miklušová Väznica, Pri Miklušovej väznici č. 10

SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV / v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí a tak si uvedomiť potrebu osobného kontaktu /
Voľný vstup pre každého návštevníka do expozícií Východoslovenského múzea, ktorý sa pri vstupe pozdraví
Termín: 21.11.2003

Expozície otvorené:
Utorok – sobota: 9.00 – 17.00 hod., nedeľa: 9.00 – 13.00 hod.
Vstupné:
– dospelí: 30,- Sk; vysokoškolská, stredoškolská mládež – individuálne, hromadné výpravy žiakov ZŠ, SŠ: 10,- Sk; deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia do 70 rokov a vojaci ZS: 10,- Sk; deti v predškolskom veku a dôchodcovia nad 70 rokov: zdarma
– spoločné vstupné do expozícií na Hviezdoslavovej č. 3: 50,- Sk
– spoločné vstupné do expozícií na Hrnčiarskej ul.: 60,- Sk
– spoločné vstupné do expozícií na Nám. Maratónu mieru č. 2: 60,- Sk

Informácie: t. č. 6223061, 6220309, fax 6228696
e-mail: vsmuz@gmail.com, http://www.casovia.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…