Unikátny kostol vo Svinici dostal na obnovu takmer 15 000 eur

Svinica, kostol, zdroj: net

Festival starého umenia a histórie Abova v nedeľu 7. októbra o 15:00 symbolicky ukončí obnovu románsko-gotického kostola vo Svinici. Projekt obnovy realizoval Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku vo Svinici, ktorý má kostol v správe. Z programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý je príspevkom Košického samosprávneho kraja k Európskemu hlavnému mestu kultúry Košice 2013, získal cirkevný zbor 14 850 eur na čiastočnú obnovu kostola.

„Od 90. rokov tu pravidelne organizujeme hudobné koncerty, výstavy fotografov a výtvarníkov, tvorivé umelecké dielne pre deti a mládež. Objekt s vynikajúcim potenciálom – najmä výnimočnými akustickými vlastnosťami – už nevyhovoval bežným štandardom. Je vlhký a chýbajú mu sociálne zariadenia, čo mnohí návštevníci právom kritizujú,“ vysvetlila riaditeľka Kultúrneho centra Abova v Bidovciach Renáta Kočišová. Reformovaná kresťanská cirkev mala záujem zmierniť tento stav a vzbudiť záujem o stredoveký skvost v Above, ktorý potrebuje celkovú obnovu. Z grantovej výzvy programu Terra Incognita sa podarilo získať finančné prostriedky a obnovu uskutočniť do termínu tradičného jesenného podujatia, ktorým sa obec Svinica i Kultúrne centrum Abova pripájajú k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

V programe Festivalu starého umenia a histórie Abova sú v nedeľu inštrumentálne a duchovné piesne, duchovné slovo i priblíženie priebehu obnovy románsko-gotického kostola vo Svinici. Účinkovať bude Košické sláčikové kvarteto, barytonista Marián Lukáč, Michaela Bujňáková zo Svinice, Evanjelický cirkevný zbor z Vyšnej Kamenice, Kristínka Buzinkaiová zo Sečoviec, ženská spevácka skupina Abovčanka zo Svinice, duchovné slovo prednesie kaplán Miroslav Varga z tunajšej Reformovanej kresťanskej cirkvi.

Kostol z dvanásteho storočia s vysokou, štíhlou vežou je vyzdobený freskami, z ktorých časť sa podarilo zachovať. Dnes už neslúži na bohoslužby, ale stal sa miestom zaujímavých kultúrnych podujatí. Od jeho poslednej rekonštrukcie ubehlo viac ako 40 rokov. Šindľová strecha zatekala, poškodený bol bleskozvod i okná, chýbalo zabezpečenie proti vandalom i kvalitné vstupné dvere. Návštevníkom kultúrnych podujatí tu chýbalo sociálne zariadenie. Kostol je pritom ideálnym prostredím pre organizovanie koncertov starej hudby, zborových, duchovných, ale aj jazzových programov. Pomerne rozsiahly areál okolo kostola umožňuje aj dobové rekonštrukcie a prezentácie historického života. Ranogotický kostol je pre región Abova výnimočný nielen svojou starobylosťou (pochádza z 12.storočia), ale aj polohou a nádhernou freskovou výzdobou, ktorá by si zaslúžila komplexnú rekonštrukciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kostol v Bátovciach evanjelici kompletne obnovili z fondov

Evanjelický kostol v Bátovciach v okrese Levice je kompletne obnovený. Miestnemu evanjelickému zboru sa podarilo získať na rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky peniaze z fondov. Spolu 269 916 eur poskytol finančný mechanizmus Európskej hospodárskej pomoci, rovnakú čiastku Nórsky finančný mechanizmus a 95 264 eur išlo zo štátneho rozpočtu. Ako informoval dnes na tlačovej besede projektový manažér Ján Mesík, zámer vznikol už v roku 2006. „Na druhý pokus sme získali grant v stopercentnej výške, nebolo potrebné finančné spolupodieľanie,“ uviedol. Samotná rekonštrukcia sa začala v júli 2009, obnovený kostol slávnostne posvätia 30. mája 2010. Chrám má novú fasádu, krytinu, systém odvodu dažďovej vody, ktorá sa predtým držala popri stenách. Vynovené je aj blízke okolie kostola.

Kláštorný kostol sa nedarí obnoviť už 50 rokov

ČERVENÝ KLÁŠTOR 29. septembra 2004 (SITA) – Zastavenie reštaurátorských prác v kláštornom kostole sv. Antona Pustovníka v Červenom Kláštore spôsobila transformácia fondu Pro Slovakia na program Obnovme si svoj dom. Vylúčením štátnych inštitúcií z možnosti uchádzať sa o granty z programu Obnovme si svoj dom vznikla podľa riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Prešove Márie Polákovej paradoxná situácia, pretože štátna inštitúcia zriadená ministerstvom kultúry nemá možnosť získať peniaze na obnovu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.