Stanovisko MK SR k vyjadreniu R. Bauera k otázke správcovstva Spišského hradu

Ministerstvo kultúry nesúhlasí s vyhlásením predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rudolfa Bauera, podľa ktorého zámer MK SR týkajúci sa správcovstva Spišského hradu poškodzuje Košický samosprávny kraj (viď Pravda, SME 9.3.2002).MK SR navrhuje, aby Spišský hrad prešiel do jeho zriaďovacej pôsobnosti z oprávnených dôvodov. Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad sa totiž nachádza na území Košického samosprávneho kraja, spravuje a prevádzkuje ho však príspevková organizácia Spišské múzeum v Levoči, ktorú zriaďuje Krajský úrad v Prešove. Tento problém by nebol nastal v prípade schválenia 12 samosprávnych krajov. Po 1. apríli 2002 teda zmena vlastníckych vzťahov prinesie oddelenie kompetentnej odbornej organizácie, ktorá zabezpečuje správu a prevádzku hradu, od nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky.

MK SR nepovažuje za dôstojné ani efektívne, aby sa v tomto smere viedli spory tak medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, ako aj medzi partnerskými múzejnými inštitúciami. Preto navrhuje také riešenie, ktoré zachová Spišský hrad vo vlastníctve štátu a organizáciu, ktorá ho v súčasnosti spravuje, v zriaďovacej pôsobnosti orgánu štátnej správy, t. j. ministerstva kultúry. Navrhované riešenie umožní naďalej kontinuálne obnovovať, chrániť a využívať túto unikátnu lokalitu zapísanú v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO pod garanciou štátu. Predseda KSK Rudolf Bauer pôvodne voči tomuto riešeniu nevzniesol námietky, preto je jeho zmena názoru v súvislosti s navrhovaným riešením správcovstva Spišského hradu prekvapujúca a neočakávaná.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články