Dotácie ministerstva kultúry po novom

Dotácie bude rezort kultúry a cestovného ruchu poskytovať od 1. januára 2011 na základe zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Nová norma zároveň ruší výnosy ministerstva, ktoré poskytovanie dotácií doposiaľ upravovali. Podľa návrhu zákona bude môcť rezort poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, vzdelávací program v kultúre, kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl a na čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice.

Žiadosti vrátane príloh bude možné podať osobne do podateľne ministerstva alebo poštou. Pred písomným podaním žiadosti je však potrebné, aby žiadateľ vyplnil elektronický formulár na webovej stránke ministerstva zadaním požadovaných údajov, čím sa zvýši rýchlosť a transparentnosť procesu vybavovania žiadosti. Žiadateľ má zároveň takto možnosť získať priebežnú informáciu o tom, v akom štádiu vybavovania sa jeho žiadosť nachádza. Žiadosti bude možné na internete podávať na základe ministerstvom zverejnenej výzvy najneskôr do 10. novembra príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia požaduje. Návrh tiež spresňuje okruh žiadateľov, ktorí môžu dotáciu získať. Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou bude vykonávať ministerstvo kultúry a cestovného ruchu.


Národná rada SR súhlasila s návrhom na uzavretie dohody o stabilizácii a a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.

Odpovede

  1. Dotácie ministerstva kultúry po novom

    Nove informacie priamo zo zdroja:

    Podavanie ziadosti bude pravdepodobne od 3. 1. 2010 – 4. 2. 2010, prilohy a podklady pre dolozenie sa nemenia.

Comments are closed.