Dom umenia

V súvislosti s úlohami vyplývajúcimi zo Stratégie štátnej kultúrnej politiky ako aj v súlade s dlhodobým zámerom Ministerstva kultúry SR a s požiadavkou širokej kultúrnej verejnosti vytvoriť inštitúciu nezbierkového typu – Dom umenia, minister kultúry Rudolf Chmel dňa 3. februára 2005 menoval členov Rady pre projekt Dom umenia. Zároveň sa v rámci Národného osvetového centra vytvorila organizačná zložka – Dom umenia, ktorej úlohou je v spolupráci s radou vytvoriť legislatívny rámec ako aj súvisiace podmienky umožňujúce zriadiť v budúcnosti samostatnú kultúrnu organizáciu, prostredníctvom ktorej sa Bratislava a Slovenská republika zaradí medzi prestížne svetové organizácie podobného zamerania ako rovnocenný partner. Prínosom zriadenia Domu umenia je zviditeľnenie slovenského súčasného umenia ako i možnosť prezentácie a komparácie súčasných trendov so zahraničím. Dom umenia ako organizačná zložka Národného osvetového centra vznikne 1. marca 2005.

V tejto súvislosti sa zároveň uskutočnilo prvé pracovné stretnutie členov rady a za prítomnosti ministra kultúry aj prehliadka nových výstavných priestorov v budove Národného osvetového centra v Bratislave, ktoré po ukončení nevyhnutných opráv budú slúžiť ako výstavné priestory Domu umenia.

Zoznam členov Rady pre projekt Dom umenia:

1. Prof. Miroslav Marcelli,
(filozof, pedagóg, člen Kolégia ministra kultúry)

2. Mária Hlavajová
(kurátorka, riaditeľka galérie v Utrechte, členka správnej rady Stedelijk Museum v Amsterdame)

3. Zuzana Bartošová
(výtvarná teoretička)

4. Prof. Jozef Jankovič,
(výtvarník, pedagóg)

5. Prof. Rudolf Fila
(výtvarník, pedagóg)

6. Laco Teren
(výtvarník)

7. Boris Ondreička
(výtvarník, kultúrny manažér)

8. Rudolf Sikora
(výtvarník, pedagóg)

9. Jiří Šefčík (Česká republika)
(výtvarný teoretik a kritik)

10. Andrej Zmeček
(generálny riaditeľ sekcie umenia MK SR)

Zdroj: MK SR, Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Uchádzači o post generálneho riaditeľa SNG

Do výberového konania na post generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) sa prihlásili štyria uchádzači. Záujem o tento post majú kurátor a riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Vladimír Beskid, kurátor Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave Richard Gregor, pracovník ministerstva vnútra a vedúci oddelenia stredovekých fondov a bádateľne pobočky Štátneho archívu Bratislava v Skalici Anton Konečný a poverená generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva kultúry (MK) SR Jozef Bednár. Podľa rozhodnutia výberovej komisie všetci štyria uchádzači o kreslo šéfa národnej galérie spĺňajú podmienky na výkon funkcie.