Detská nedeľa

Od otvorenia letnej návštevníckej sezóny 1. mája 2005 poriada Múzeum slovenskej dediny podujatie každú druhú nedeľu. Návštevníci tak už mali možnosť zúčastniť sa Turčianskej nedele i podujatia Dnes tovariš, zajtra majster. V poradí ďalšou , už tradične poriadanou akciou je podujatie Detská nedeľa, ktorá sa v tomto roku bude konať
v nedeľu 29. mája.
Ako po iné roky, aj teraz ju jej organizátori pipravujú ako darček martinskej, hlavne detskej verejnosti – deti do 15 rokov budú mať vstup voľný, ako aj možnosť zapojiť sa do množstva pripravených aktivít a navyše môžu aj čo – to získať v tradičnej tombole.
Aký bude tohoročný program? Vďaka sponzorom a širokému kolektívu spolpracovníkov opäť atraktívny a bohatý.

Základom bude vystúpenie detského folklórneho súboru. V tomto roku sme si pozvali hosťa z Kysúc – známy a úspešný detský folklórny súbor Kelčovan.

Za „domácich“ vystúpi Detský folklórny súbor Turiec, pracujúci pri Juniorklube v Martine. Detská nedeľa už nemôže byť bez rozprávkového lesa, plného tajomných i dobre známych rozprávkových bytostí i zaujímavých úloh – tento raz v réžii dievčat z Pedagogickej a sociálnej akadémie z Turčianskych Teplíc. Na deti, ktoré príjmu naše pozvanie, čaká aj vareškové divadlo, tvorivá dielňa a rôzne súťaže šikovnosti, s akými sa zabávali už ich prarodičia. Vďaka zručnosti dievčat z Odborného učilišťa služieb budú mať malé krásavice možnosť dať si upliesť vrkoče podľa vzoru starých mám. S novinkou v tohoročnom programe sa do Detskej nedele zapojí Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny ZO Martin a Liga lesnej múdrosti: pozvú deti na návštevu do indiánskeho típí a ukážu i porozprávajú o živote Indiánov v súlade s prírodou.

Už po vstupe do lesíka pred „skanzenom“ bude deti vítať „Horoškola“, v ktorej si vyskúšajú obratnosť i odvahu. Nesmú sa tam však zdržať príliš dlho – program ani tombola nepočká !

H. Zelinová

info: Inf. Ďurdíková Jaroslava: tel/fax: 043/ 41 326 86, pokladňa 043/42 394 91

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!