Aké podujatia chystá Slovenské banské múzeum?

Odpoveď na otázku z titulku nie je krátka. Okrem tradične širokej ponuky kvalitných výstav pripravuje SBM v spolupráci s partnermi aj ďalšie zaujímavé podujatia. Všetko začne Festival kumštu, remesla a zábavy, ktorý sa bude v tomto roku konať netradične 7. – 8. mája a bude spojený s festivalom Envirofilm, ktorý sa počas uvedeného týždňa bude konať aj v Banskej Štiavnici. V júni sú pre návštevníkov múzea pripravené dve podujatia: Rozprávkový zámok (na Starom zámku, 12.6.) v réžii domácich ochotníkov a tradičný banícky Juniáles (19.6. v priestoroch Banského múzea v prírode). Od 10. júla až do konca augusta budú môcť návštevníci Starého zámku počas víkendu zažiť nejaké zaujímavé podujatie. Divadelné prehliadky Noc na Starom zámku sa budú konať 10., 17., a 24. júla, 7. a 14. augusta a 11. septembra. Koncom júla (30. – 31.7.) sa uskutoční tradičný Festival peknej hudby. Festival Cap á l´Est sa vlani dočkal veľmi priaznivej odozvy a aj preto bude pokračovať aj v roku 2004, tentoraz 18. – 21. augusta.

Okrem týchto podujatí pripravuje SBM aj ďalšie zaujímavé akcie, o ktorých budeme návštevníkov Obnova.sk včas informovať.

Ing. R. Marko, SBM Banská Štiavnica

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.