Archeológovia priblížili svoju prácu na Dni otvorených dverí

Obrázok k článku

S prácou archeológov sa včera, 8. novembra,  mohla verejnosť oboznámiť na Dni otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV v Nitre, ktorý sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok archeológovia zamerali prezentáciu svojej činnosti na najmodernejšie metódy, ktoré v posledných rokoch pri svojej práci využívajú, ako je letecké snímkovanie, geofyzikálne merania či práca so spektrometrom. „V posledných rokoch sa podarilo výrazne zlepšiť technické vybavenie nášho pracoviska a máme naozaj mnohé moderné prístroje vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie, ktoré nám pomáhajú v práci od prieskumnej činnosti cez samotný výskum až po dokumentáciu nálezov, ich reštaurovanie, konzerváciu, uskladnenie,“ povedal riaditeľ ústavu Matej Ruttkay. O Deň otvorených dverí u archeológov bol veľký záujem, prišli deti z desiatich základných škôl z Nitry a okolia aj laická verejnosť.

 

Deti si mohli vyskúšať napríklad čistenie kostry a črepov, ktoré si potom mohli aj nakresliť. „Pripravené boli kvízové otázky o tom, čo sa dozvedeli na prednáškach a na jednotlivých stanovištiach. Bolo tam napríklad stanovište s keramikou, kde si mohli lepiť črepy a podobne,“ priblížila archeologička Klaudia Daňová. Na trávnatej ploche pred archeologickým ústavom si mohli deti vyskúšať hľadanie nálezov detektorom kovom.

 

Súčasťou podujatia bol aj prednáškový cyklus zameraný na predstavenie metód archeológie a na najvýznamnejšie výskumy za posledných päť rokov. Od 13:00 do 15:00 si mohla verejnosť pozrieť archeopark na Martinskom vrchu s odborným výkladom.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články