Slovenské národné múzeum čakajú personálne zmeny

Reorganizácia čaká pod vedením nového generálneho riaditeľa Rastislava Púdelku Slovenské národné múzeum (SNM). Personálne zmeny by sa mali udiať najmä na generálnom riaditeľstve. Púdelkovi sa nepáči, že momentálne má pod sebou veľa priamo riadených úsekov a oddelení. O konkrétnych zmenách zatiaľ nechce hovoriť. “V súčasnosti máme audit,” informoval na dnešnej tlačovej besede. Jeho výsledky a nová štruktúra by mali byť známe do začiatku sezóny, ktorá sa začína 1. mája.

Nový generálny riaditeľ sa chce zamerať najmä na zbierkovú činnosť a nie na výstavy a zmeniť systém fungovania múzea. Ako povedal, prostredie SNM je mu dôverne známe a preto ho nič výrazne neprekvapilo. Vlaňajší rok bol podľa neho pre múzeum finančne dobrý a rozbehli viacero nových projektov. V Púdelkovej koncepcii je napríklad zredukovanie výstavného plánu. Na rozdiel od doterajšej praxe by chcel stavať na troch nosných projektoch ročne prezentovaných v sídelnej budove na Vajanského nábreží a v starých pavilónoch. “Tiež je pre mňa maximálne dôležité, aby návštevník, ktorý prichádza do Slovenského národného múzea vedel, že to nie je iba budova na Vajanského nábreží v Bratislave,” priblížil svoje plány. Ako poukázal, SNM má 18 múzeí od Svidníka až po Myjavu, patrí k nim napríklad aj Bojnický zámok či Spišský hrad, múzeum Rusínov v Prešove alebo Múzeum Slovenských národných rád v Myjave. O výstavách, ich hodnote a efektívnosti by mala rozhodovať výstavná rada. Tá vznikne reorganizáciou v súčasnosti fungujúcej programovej rady. Cieľom nového šéfa je prezentovať aj divácky menej atraktívne projekty zamerané na istú časť kultúry a špecifické skupiny návštevníkov. Pokračovať budú v projektoch zameraných na mládež.
Púdelka má v pláne zredukovať tiež stále expozície múzea, ktorých je v súčasnosti 62. “Treba sa zamyslieť nad tým, či to nie je veľa a či finančné prostriedky na ne sú vynakladané správne,” podotkol. Nanovo inštalované by mali byť všetky expozície, ktoré majú viac ako desať rokov. V koncepcii rozvoja múzea na roky 2010 až 2016, ktorú prezentoval, sa zameriava aj na seniorov, hendikepovaných či imobilných ľudí, ktorým by chcel výstavy viac priblížiť. Múzeá čaká zavádzanie zvukových sprievodcov, hmatových exponátov a budovanie bezbariérových prvkov. Verejnosti sa SNM priblížilo aj novou internetovou stránkou, ktorú spustili 31. marca.

Návštevníkov chce riaditeľ pritiahnuť cez zaujímavé projekty. Jednou z najatraktívnejších by mala byť expozícia v zrekonštruovanom Bratislavskom hrade, ktorú otvoria na budúci rok. Už tento rok na jeseň inštalujú vo svojich výstavných priestoroch výstavu s pracovným názvom veda a technika. Jednou z priorít na tento rok je tiež otvorenie novej expozície Biodiverzita v Prírodovednom múzeu. V pláne je aj vybudovanie internetového múzea či pokračovanie v digitalizácii 3D objektov múzejných zbierok, ktorej pilotný projekt spustili v Židovskom múzeu. Pri zhromažďovaní zbierkových predmetov je cieľom zamerať sa na predmety z 20. storočia.
Peniaze chce SNM získavať nielen zo štátneho rozpočtu, ale zvyšovať aj vlastné a doplnkové zdroje. Púdelka to chce dosiahnuť optimalizáciou štruktúry generálneho riaditeľstva, vypracovaním programu hospodárnosti, vypracovávaním projektov ucházajúcich sa o fondy, úpravou metodiky prípravy rozpočtu múzea či štvrťročným analyzovaním efektivity ponúkaných služieb ako aj revitalizáciou objektov SNM. V súčasnosti môžu vďaka regionálnemu operačnému programu Ropka obnovovať Bojnický zámok, múzeum v Martine a Spišské múzeum v Levoči.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cieľom nového šéfa SNM je upevnenie postavenia múzea

Upevniť postavenie Slovenského národného múzea (SNM) ako centrálnej múzejnej inštitúcie Slovenska aj významnej vedeckej, kultúrnej a verejnej inštitúcie je hlavným cieľom Koncepcie rozvoja Slovenského národného múzea (SNM) na obdobie rokov 2010 – 2016. Na Riaditeľskej rade SNM ju 18 riaditeľom múzeí patriacich pod SNM predstavil nový generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka. Riaditeľská rada SNM sa zišla po prvý raz od zvolenia nového generálneho riaditeľa 29. marca. Agentúru SITA o tom informovala Markéta Plichtová z oddelenia prezentácie a marketingu SNM. Vedenie národného múzea chce do roku 2016 okrem iného obnoviť sídlo SNM v Bratislave, budovy múzea v Martine, hrady, ktoré má v správe a svoje reštaurátorské dielne.

Národné múzeum je v strate, návštevníci by to nemali pocítiť

Slovenské národné múzeum (SNM) je v zlej finančnej situácii, napriek tomu ubezpečuje návštevníkov, že v ňom nájdu aj naďalej zaujímavé podujatia. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka, národné múzeum bolo podľa účtovnej uzávierky za prvý polrok tohto roku v strate 31 843 eur. Čo je však pre múzeum ešte horšie, musí na základe vládneho auditu zaplatiť 316 643,65 eura. Je to preto, lebo finančná kontrola zistila, že SNM v rokoch 2006 až 2008 použilo verejné prostriedky pridelené múzeu v rozpore s účelom ich použitia. Múzeum už jednu tretinu z celkovej sumy, ktorú musí vrátiť, zaplatilo. Púdelka však nevie, kde zoberie prostriedky na splátku druhej tretiny, ktorú majú vyplatiť v januári 2011. Jeho vedenie chce hneď po prijatí programového vyhlásenia vlády rokovať s novým ministrom kultúry Danielom Krajcerom o možnostiach riešenia situácie. SNM je jednou z organizácii patriacich pod Ministerstvo kultúry SR.

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.

Osemdesiat rokov národného múzea v hlavnom meste

Osemdesiate výročie od slávnostného otvorenia v Bratislave oslávi začiatkom mája Slovenské národné múzeum (predtým Zemedelské múzeum). Jubileum svojho vzniku si múzeum, ktoré má v súčasnosti najvyšší počet zbierok na Slovensku, pripomenie presne 4. mája. Ako ďalej agentúru SITA informovala Jana Huttanová z oddelenia prezentácie a marketingu Slovenského národného múzea (SNM), pred 80 rokmi – 4. mája 1930 sa v novopostavenej sídelnej budove Zemedelského múzea na Vajanského nábreží na jej slávnostnom otvorení zišli vtedajší najvyšší predstavitelia politického a verejného života Československa, zástupcovia diplomatického zboru, kultúrnych inštitúcií, hospodárskych korporácií, vysokých a špecializovaných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Prvých návštevníkov múzea čakali expozície troch novozriadených múzeí – Zemedelského múzea (1924), Lesníckeho múzea (1927) a Slovenského vlastivedného múzea (1923).