Byť bližšie k umeniu aj vďaka kurzu národnej galérie

Ilustračné foto (bratislava.sk)

Všetci, čo sa chcú dostať bližšie k originálom diel Slovenskej národnej galérie (SNG), majú jedinečnú šancu prihlásiť sa na kurz národnej galérie a dozvedieť sa viac o výtvarnom umení. Kurz Buďte v obraze sa uskutoční v októbri a decembri v bratislavskom sídle SNG, prvý bude 5. októbra o 18:30, agentúru SITA o tom informovala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

Počas šiestich večerných diskusií, ktoré budú približne raz za dva týždne, sa v galérii rozprúdia neformálne rozhovory s kurátormi či umelcami aj o tom, ako funguje trh so slovenským umením, o zmenách významu sôch a obrazov v gotike a baroku, či o charakteristických črtách umenia jednotlivých období. Účastníci sa nevyhnú ani modernému umeniu a dozvedia sa tiež veľa zo zákulisia, napríklad ako sa budujú zbierky a ako sa reštaurujú diela. “V expozíciách, na výstavách a v depozitároch Slovenskej národnej galérie, v spoločnosti originálov slovenských a európskych umeleckých diel budeme diskutovať, rozoberať, hodnotiť a interpretovať staré, moderné i súčasné umenie. Vychutnajte si večernú a neformálnu atmosféru v galérii, diskusie s kurátormi či umelcami a niekedy aj pohár vína,” avizuje ďalej SNG .

Kurz je učený pre všetkých dospelých, ktorých zaujíma vizuálne umenie, zbierky a galérie alebo by sa o nich chceli dozvedieť viac. Nie je určený pre deti, ani pre profesionálov študujúcich a pracujúcich v oblasti vizuálneho umenia a kultúry. Ako ďalej upozorňuje galéria, účasť na kurze nevyžaduje žiadnu znalosť dejín umenia, stačí záujem naučiť sa niečo nové. Kurz je pilotný a venuje sa len niektorým témam, no v prípade záujmu naň v budúcnosti galéria nadviaže v špecifickejších kurzoch.

Rezervovať si miesto na kurze SNG Buďte v obraze si treba najneskôr do 28. septembra. Poplatok za kurz je 65 eur. Podrobnejší program a špecifikácia tém jednotlivých stretnutí budú zverejnené od septembra na webovej stránke SNG – http://www.sng.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!