Bratislava: Pre Staromestskú až 16 riešení

Bratislavské Staré Mesto má 16 možností riešenia problému Staromestskej ulice. Okrem piatich vyzvaných kolektívov architektov im prišlo 11 ďalších projektov aj od rozličných zvučných mien. Na dnešnom brífingu to povedal hlavný architekt hlavného mesta Štefan Šlachta. Ako tvrdí, každý z piatich návrhov je špecifický a prináša niečo nové. Nechcel sa však k nim bližšie vyjadrovať, aby sa zvyšných 11 necítilo znevýhodnene. Títo budú svoje nápady prezentovať asi do desiatich dní.

Všetkých päť návrhov bolo spracovaných profesionálne a kvalitne, no názory na riešenie sa rozchádzali od striedmych, ktoré riešili isté body, cez odvážnejšie, až po tie na filozofickej úrovni. Ako povedal Šlachta hľadá sa ekonomicky vyvážené riešenie problému.

Jedným z riešení je zapustenie ulice do zeme. Niektoré z návrhov chceli cestu posunúť nižšie pod jej súčasnú úroveň, iné ju ponechávali v súčasnom stave alebo ju zapúšťali len čiastkovo. Ako tvrdí hlavný architekt, teraz si treba určiť hierarchiu hodnôt.

Staromestská predstavuje problém zo strany architektov, urbanistov, dopravárov aj pamiatkarov. Najväčší problém je však tlak zo strany investorov, ktorí by s výstavbou mohli lokalitu úplne zafixovať. Podľa Šlachtu má Staromestská vyriešiť problém parkovania v centre mesta buď podzemným parkovaním alebo parkovacím domom.

Po prezentácii všetkých návrhov bude výstava projektov. V priebehu budúceho roku by mali workshopy vyústiť do spracovania územného plánu zóny, aby sa mohlo začať s realizáciou riešenia. Staromestská ulica patrí k dôležitým mestským lokalitám, ktorého doriešenie je pre budúci obraz mesta a jeho fungovanie veľmi významné. Zásadné požiadavky, z ktorých magistrát vychádza, sú rozšírenie pešej zóny Starého Mesta vo všetkých smeroch, zachovanie pohľadov na fortifikačné múry, zachovanie dopravnej trasy, ale aj vytváranie riešení pre novú zástavbu a skĺbenie starej a novej architektúry.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

REHABILITÁCIA ČI REGENERÁCIA BARDEJOVSKÉHO NÁMESTIA ?

Dňa 30.novembra roku 2000 sa k doposiaľ zapísaným lokalitám Svetového dedičstva priradila i Mestská pamiatková rezervácia BARDEJOV. Na zápis bola prijatá na zasadnutí Medzinárodného komitétu pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty ( The World Heritage Comittee ) , ktoré sa konalo v Austrálii v meste Cairns.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.