Európski študenti architektúry majú nápady pre Bratislavu

Námestia, ulice, galérie, parky či verejné záhrady v Bratislave by mohli vyzerať úplne inak ako v súčasnosti. Niekoľko nápadov na riešenie verejných priestranstiev v hlavnom meste ponúkajú študenti architektúry z trinástich krajín Európy v spolupráci so študentmi Fakulty architektúry STU.

Na Františkánskom námestí vo výstavných priestoroch Balíka možno prehliadku vidieť len krátko, od 10. do 14. júla 2009.


Projekt je vyvrcholením letnej školy na tému Urbanizmus a verejné priestory, ktorá sa uskutočnila na Fakulte architektúry STU. Zorganizovala ju študentská organizácia BEST. Počas dvoch týždňov tu študentom prednášali napríklad hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta, hlavný architekt Hamburgu Peter Gero, ale aj ďalší renomovaní architekti ako Matúš Vallo, Michal Sládek, Zora Pauliniová, Mária Samová, Bohumil Kováč alebo Robert Špaček.


Tak ako pri väčšine slovenských miest, aj v prípade Bratislavy sú samosprávy často bezradné pri ich riešení. Stane sa, že zaplatia drahé rekonštrukcie a ľudí aj napriek tomu do verejných priestorov nepritiahnu. Dôležité pri plánovaní je riešenie dopravy v ich blízkosti, akým mobiliárom ich vybavia a či priestranstvá ponúkajú aj priestor na posedenie. Mladí architekti a študenti technických vysokých škôl z Európy sa počas štúdia nevenujú špeciálne téme verejných priestranstiev, táto letná škola bola prvou lastovičkou.


 Skúsenosti z praxe a tiež z Európy ukazujú, že v dôsledku propagácie pešieho pohybu sa téma verejných priestranstiev stáva čoraz aktuálnejšou. Mestá vo vyspelých štátoch sa snažia vytlačiť z centier automobilovú dopravu a rekonštruujú verejné priestranstvá tak, aby peším a tiež cyklistom poskytli na nich čo najväčší komfort.


Agentúru SITA informovala Katarína Šimončičová z organizačného tímu letnej školy BEST.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Označovanie ulíc a stavieb – Vyhláška č. 31/2003 Z. z.

Vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Vyhláška ustanovuje, že v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulíc“), má každá ulica svoj názov. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.