Štefan Šlachta

Obnova.sk Fotografia

BRATISLAVA 1. januára 2004 (SITA) – Fakultu architektúry STU absolvoval v roku 1962. Do roku 1975 pôsobil na tejto fakulte ako odborný asistent. Neskôr pracoval v Dopravoprojekte, v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti, od roku 1990 prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Obnova.sk Fotografia

Profesor Štefan Šlachta sa svojím celoživotným dielom zaslúžil o rozvoj architektúry na Slovensku tak, ako doteraz málokto. Systematicky sa venoval výskumu našej architektúry a obzvlášť jej funkcionalistického obdobia. Jeho práca bola založená na vnútornom záujme a obetavo sa jej venoval aj vtedy, keď to nebolo priamou súčasťou jeho profesionálnej činnosti. Už od čias svojho pedagogického pôsobenia na SVŠT patril medzi tých, ktorí odkrývali hodnoty modernej a súčasnej architektúry. Jeho prínos pre poznanie našej architektúry 20. storočia v zahraničí je nedostižný. Je autorom veľkého množstva výstav. Prof. Štefan Šlachta sa v deväťdesiatych rokoch stal spoluzakladateľom a prvým predsedom Spolku architektov Slovenska a vtlačil mu novú demokratickú pečať vo viacerých ohľadoch. Bez jeho práce by neexistovala ani taká významná inštitúcia akou je Slovenská komora architektov. Štefan Šlachta sa vypracoval na prvú osobnosť architektonickej obce na Slovensku a je najznámejším reprezentantom nášho architektonického života v zahraničí.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje profesorovi Štefanovi Šlachtovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o rozvoj architektúry v Slovenskej republike.

(SITA, rs;pu)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Václav Mencl a Dobroslava Menclová

Václav Mencl (1905-1978) a Dobroslava Menclová (1904-1978)
Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov. Václav Mencl pôsobí v rokoch 1930-1939 v Štátnom referáte na ochranu pamiatok v Bratislave.

AKTUÁLNA FORMA POPULARIZÁCIE ARCHITEKTÚRY

Rakúske múzeum architektúry patrí medzi najkreatívnejšie organizácie svojho druhu v Európe. Jeho aktivity sú rozmanité – výstavy, prednášky, knižnica, archívy až po architektonické exkurzie. Tieto po viacročnom organizovaní už presahujú aj hranice Rakúska pri viacdňových výletoch. Exkurzie sú pripravované tematicky, regionálne a autorsky.

Slovenská komora architektov oceňovala najlepších

BRATISLAVA – To najlepšie zo slovenskej architektúry za posledný rok ocenila tento týždeň Slovenská komora architektov. Cenu komory za architektúru CE.ZA.AR. 2004 udeľovala z 15 vybraných diel porota pod vedením profesora Petra Gála v kategóriách – bytové domy, občianske a priemyselné stavby, obnova a rekonštrukcia budov, interiér, rodinný dom a po prvýkrát aj v piatej kategórii exteriér.