V Primaciálnom paláci výstava návrhov Staromestskej ulice

Verejnosť môže pripomienkovať do konca mesiaca urbanisticko-architektonické návrhy možného budúceho vzhľadu Staromestskej uliceVerejnosť sa môže oddnes zapojiť do hľadania riešenia dlhodobého problému, ktorý predstavuje Staromestská ulica v Bratislave. V Primaciálnom paláci otvorili výstavu urbanisticko-architektonických riešení, teda akýchsi prvotných návrhov možného budúceho vzhľadu tejto ulice aj okolia. Prezentované návrhy, ktoré si záujemcovia môžu prezrieť do konca januára, sú výsledkom odborného workshopu. Ten organizovalo mesto koncom minulého roka. Návrhy 15 architektov a architektonických ateliérov približujú možné dotvorenie Staromestskej ulice a jej okolia od Dunaja po Hodžovo námestie. Niektoré navrhujú zapustenie ulice pod zem a nad ňou vytvorenie napríklad pešej zóny so zeleňou. Iné načrtávajú vzhľad Staromestskej ulice v prípade ďalšej výstavby.

Hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta však upozorňuje, že cieľom prvého kroku, ktorým bol spomínaný workshop, nebolo nájsť konkrétne riešenie. Žiadny z prezentovaných návrhov nie je definitívny. “Pristúpili sme k druhému kroku, kedy sa k tejto problematike bude vyjadrovať verejnosť,” povedal Šlachta. Občania môžu svoje postrehy, pripomienky či námety vyjadriť na internetovej stránke mesta www.bratislava.sk, alebo napísať priamo do pripomienkovej knihy na výstave do konca mesiaca. Vtedy sa tiež plánuje väčšia diskusia k danej téme. Na základe pripomienok od občanov by sa mali postupne formulovať zásahy pre spracovanie územného plánu zóny. Ten bude obstarávať Staré mesto, na území ktorého sa Staromestská ulica nachádza. Časom by sa mohla Bratislava dopracovať ku konkrétnemu riešeniu, čiže definitívnemu vzhľadu Staromestskej ulice. Podľa vyjadrení kompetentných to však nie je otázkou blízkej budúcnosti.

Výstava na prízemí v Primaciálnom paláci bude verejnosti prístupná do 31. januára každý deň od 14:00 do 19:00. Návrhy sú k dispozícii aj na internetovej stránke mesta www.bratislava.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zmietnuť zo stola?

Realizácia Nového mosta cez Dunaj v Bratislave pred viacerými desaťročiami necitlivo narušila celkový vzhľad historického jadra nášho hlavného mesta. Dodnes sa vedú rozmanité diskusie o tom, ako spojiť hrad s centrom. Jedným z návrhov riešenia bola aj štúdia profesora Janáka. Anketovú otázku sme položili dvom námestníkom primátora hl. mesta SR Bratislavy:

Odpovede

  1. V Primaciálnom paláci výstava návrhov Staromestskej ulice

    Staromestskú ako jazvu mesta treba zakryť, tvrdí primátor

    16. septembra 2008 (SITA) – Staromestskú ulicu ako jazvu mesta treba zakryť, myslí si primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. V súčasnosti jednu z najdôležitejších dopravných tepien mesta vybudovali ešte v období socializmu, aby bolo možné prepojiť Nový most s centrom mesta. “Nie je možné, aby bola štvorprúdová cesta uprostred centra mesta, respektíve historického jadra,” povedal dnes primátor po otvorení workshopu, ktorého cieľom je nájsť budúcu podobu Staromestskej ulice.

    Primátor si vie predstaviť, že by sa ulica zapustila o úroveň nižšie. Tým by sa nad Staromestskou ulicou vytvoril priestor, napríklad pre pešiu či oddychovú zónu a bezkolízne napojenie Hradného vrchu na Staré Mesto. Vylúčené by tak nebolo ani predĺženie Kozej ulice. Primátor však zároveň upozornil, že dopravu na Staromestskej ulici treba zachovať, preto neprichádza do úvahy návrh, aby sa ulica zrušila úplne a zostali by len zjazdy z mosta na nábreží. “Návrhy však musia byť realizovateľné, teda nie vzdušné zámky,” podotkol Ďurkovský. Na otázku, či by mesto vyčlenilo financie aj v prípade, že by si projekt vyžiadal značné množstvo financií, ale verejnosť by ho privítala, odpovedal primátor kladne. “Keby sme neboli ochotní, asi by sme do tejto diskusie nešli,” dodal primátor.

    Workshop, ktorého cieľom je nájsť budúci vzhľad Staromestskej ulice z hľadiska architektonicko-urbanistického a dopravného, potrvá do 16. októbra. Workshop by mal podľa primátora stáť niekoľko stotisíc korún. Presná suma nie je známa. Pôvodne sa uvažovalo, že verejnosť sa s predloženými návrhmi oboznámi až po skončení workshopu, podľa primátora by však mohli byť občania informovaní priebežne. Projekt hľadania budúceho vzhľadu Staromestskej ulice je súčasťou rozširovania pešej zóny. Tá sa naposledy rozširovala smerom na Župné námestie, ďalším krokom bola rekonštrukcia Obchodnej ulice a Hurbanovho námestia. Jednou zo zásadných požiadaviek mesta v tomto projekte je zachovanie pohľadov na fortifikačné múry starého mesta.

Comments are closed.