Anton Augustín BANÍK – kultúrny historik a filológ

(26.2.1900 Valaská – 29.12.1978 Martin)
Kultúrny historik, filológ, redaktor, knihovník, archivár
Od r. 1932 pôsobil v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Od roku 1938 pracoval v MS – bol knihovníkom, správcom Slovenskej národnej knižnice a vedúcim Literárneho archívu v Martine.

Bol spoluautorom návrhu na úpravu pravidiel slovenského spisovného jazyka. Zaslúžil sa o vybudovanie Slov národnej knižnice a Literárneho archívu MS, navrátenie zbierok MS z Budapešti. Bohatú knižnicu (asi 100 tis. zväzkov) daroval Matici Slovenskej.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Karol Vaculík – historik umenia

V roku 1992 v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Študoval dejiny umenia, filozofiu a francúzštinu na univerzitách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Od r. 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v r. 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie.

Odkaz na pergamene

Slovenská národná knižnica Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov
Archív literatúry a umenia Národný bibliografický ústav si Vás dovoľujú pozvať
na odborný seminár, workshop a výstavu Odkaz na pergamene

Martinské polygrafissimo – V SNM už na Jána

V tomto roku si pripomíname 135. výročie od vzniku Kníhtlačiarskeho účastinného spolku v Turčianskom sv. Martine. Toto malé mesto jeho založením dostalo do vienka základ budúceho pozoruhodného rozvoja tlače, knihy i priemyslu. Myšlienka predstaviť prácu typografov a kníhtlačiarov v rozpätí od jej začiatkov v predminulom storočí až k horúcej súčasnosti, dnes tiež už 60-ročnej a. s. Neografia je pretavená do pripravovanej výstavy.