Ústav pamäti národa spustil elektronickú knižnicu

Obrázok k článku

Ústav pamäti národa dnes na svojom webe www.upn.gov.sk spustil projekt Elektronickej knižnice ÚPN. Ako jedna z prvých inštitúcií na Slovensku sprístupňuje vo formáte PDF publikácie, ktoré sú už vypredané. Širokej verejnosti, pamätníkom, ale aj mládeži sú tak zadarmo k dispozícii monografie, edície dokumentov i zborníky z vedeckých konferencií. V súčasnosti je k dispozícii deväť publikácií. Hovorca ÚPN Ján Pálffy povedal, že ich bude ústav postupne dopĺňať.

Záujemcovia si môžu stiahnuť elektronickú verziu knihy August 68 – okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa, ďalej publikácie Daniela Atanáza Mandzáka Agent a špión Vatikánu, tiež od Vladimíra Palka a Bernarda Jaška Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti. Elektronická knižnica ponúka aj dve diela Martina Lacka Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941) a Proti Poľsku – Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády.

Knižnica obsahuje aj Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom od Róberta Letza. Záujemcovia tu tiež nájdu publikácie Hlinkova garda 1938 – 1945 od Petra Sokoloviča, Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký od Mateja Medveckého a knihu 20. výročie Nežnej revolúcie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…