Martin: Druhá budova Matice slovenskej, Kultúrne centrum a Živena

Obnova.sk Foto

Druhá budova Matice slovenskej
Budovu postavili v rokoch 1925 až 1926 podľa návrhu Jána Palkoviča. Dnes je sídlom pracovísk Matice slovenskej- vydavateľstva, redakcie Národných novín, Slovenských pohľadov a sídlia tu aj pracoviská Slovenského národného literárneho múzea SNK. V parku pred budovou je bronzová socha od Jána Kulicha z roku 1964.

Obnova.sk Foto

Dalsie fotografie z interieru Druhej budovy Matice slovenskej, najdete vo fotoalbumoch.

Kultúrne centrum

Inštitúcia sídli v rodnom dome Jozefa Cígera Hronského, usporadúva výstavy amatérskych regionálnych výtvarníkov a fotografov.
P. O. Hviezdoslava 5
Pondelok -Piatok 8:00- 16:00 hod.
Tel.: ++421 / (0)43 / 4132274, 4134592

Živena
Budovu pre potreby prvého slovenského ženského spolku Živena, ktorý vznikol už v roku 1869, postavili začiatkom 30. rokov 20. storočia.
P. O. Hviezdoslava 21

Seriál: Prehliadka historického centra mesta Martin (č. 9)
Nabudúce: Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum (10)
Minule: Memorandové námestie a evanjelický kostol (8)

Zdroj: TIK Martin

Zaujimavý kontakt
Turisticko- informačná kancelária
Divadelné námestie 1
036 01 Martin
Pondelok- Piatok 9:00- 17:00
Tel.: ++421 / (0)43 / 4238776, 16186
e-mail: tik@martin.sk
internet: www.martin.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

História mesta Martin

Územie dnešného mesta bolo osídlené už od strednej doby kamennej (2 600 až 2 300 pred Kristom), archeologické výskumy odkryli na území Martina tiež pamiatky zo strednej doby bronzovej (1 500 až 1250 pred Kristom), bohaté sú aj pohrebiská lužickej kultúry v Martine, Jahodníkoch a vo Vrútkach.

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…

České osobnosti v Martine v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia.

Zdenko Ďuriška, Slovenská národná knižnica, Martin
Z prednesených príspevkov vyplýva, že výraznejší prílev Čechov na
Slovensko nastal až po vzniku spoločného štátu v roku 1918. Ale české
osobnosti prichádzali na Slovensko už aj predtým, niekde ich bolo viac,
inde menej. Medzi mestá, v ktorých pôsobil väčší počet českých
osobností patril aj Martin, ktorý v druhej polovici 19. storočia zaujal
miesto centra slovenského národného života.