Lietavský hrad očami záchranárov

Kto prežil na Lietavskom hrade západ slnka, svitanie alebo len príjemné popoludnie, ten určite nepochybuje, že toto miesto patrí k najpôvabnejším kútom našej zeme. Vysoké zubom času ohlodané steny zrúcaniny, ako keby vyrastali z vápencových skál a výhľad z hradu na Strážovské vrchy, Malú Fatru a Veľkú Fatru patrí naozaj k tomu najlepšiemu čo nám náš kraj môže ponúknuť. Hrad Lietava už nevyvoláva dojem miesta, ktoré človek vytrhol prírode. Naopak, pôsobením poveternostných vplyvov a času sa táto neudržovaná stavba už celkom začlenila do okolitého rázu krajiny.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tom roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami – čistenie areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.

Lietavský hrad je od roku 1753 opustený a prešiel rôznymi štádiami chátrania. Po prepadnutí striech a stropov sa vplyvom poveternostných podmienok začalo rozpadať murivo. Korunky hradieb sú zvetrané a došlo k značnému poškodeniu plášťa muriva na viacerých úsekoch hradu. Kaverny narušujúce statiku spôsobili zrútenie niektorých vnútorných múrov. Hrad sa momentálne nachádza v štádiu dokonalej symbiózy s prírodou. Problém je však v tom, že ľudské dielo čo do trvanlivosti a stálosti nemôže s prírodou súperiť. Prieskumy a merania na stenách zrúcaniny nám bohužiaľ potvrdzujú, že sa blíži čas zlomu. Po ňom sa romantická zrúcanina, ktorá je ešte dnes stále symbolom okolia, začne meniť na kopu neforemnej sute. Tomuto zlomu možno zatiaľ ešte predísť, alebo ho aspoň podstatne oddialiť. Naše ciele plníme tak, že spolupracujeme ako investor s malou stavebnou firmou a organizujeme pamiatkárske a reštaurátorské workshopy, ( pracovné stretnutia na úrovni odborník – laik ) ktoré nám pomáhajú zaučiť dobrovoľníkov, ktorí chcú na Lietave pracovať a ďalej zaučovať nových nadšencov. Dobrovoľníci prichádzajú v rámci pracovne – relaxačných táborov. Princíp workshopov a následného ďalšieho zaškoľovania v rámci seminárov, lacno a elegantne zaisťuje to, že z Lietavy sa stáva ukážka nových pracovných postupov, bez preinvestovania závratných financií. Hmatateľným úspechom v sezóne 2004 bolo, že podporovateľom záchrany sa stala Nadácia SPP, ktorá prispela sumou 460.000.-Sk. Vďaka ich prostriedkom sa započal na hrade statický a pamiatkový výskum (z ktorého bude vypracovaný návrh obnovy pamiatky), bola zrekonštruovaná južná klenba piatej brány (rekonštrukciu sme realizovali v rámci workshopu za pomoci firmy Obnova.sk – Michal Hrčka a odborníka na klenby Ing. Arch. Pavla Fabiana), boli osadené rozpery s rektifikačnými maticami a v mesiaci október pracovala na hrade žilinská firma MGM, ktorá staticky zabezpečila časť problémových miest hradných múrov.

Združenie na záchranu Lietavského hradu úzko spolupracuje s Pamiatkovým úradom v Žiline ako aj s inými organizáciami, ktoré sa venujú záchrane hradov. V rámci dobrovoľných aktivít sa podarilo nadviazať spoluprácu s českým Klubom Augusta Sedláčka (klub spája záujemcov o hradnú architektúru) a s českým občianskym združením Polypeje (spoločnosť pre obnovu pamiatok). Členovia moravských sekcií týchto organizácií sa pravidelne zúčastňujú našich akciách a tak sa nenásilnou formou sa darí realizovať malú reintegráciu umelo rozdelených národov. To je dôkazom toho, že pokiaľ sa pracuje na zmysluplnej činnosti, strácajú aj hranice na svojom význame. Združenie spolupracuje i na Slovensku s organizáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou záchrany hradov. Je členom celoslovenského združenia Zachráňme hrady, ktorými členmi sú organizácie, ktoré sa snažia zachrániť iné slovenské hrady. ( Uhrovec, Oponice, Muráň, Sklabiňa, Lednica, Slanec, Topoľčany, Šašov a iné. ) V rámci členstva si vymieňame skúsenosti overené na hradoch.

Zrúcanina hradu Lietava je miestom, na ktoré sa nezabúda. Kto ho poznal bližšie a precítil, nosí ho v sebe. Nech už je kdekoľvek na svete, nie je mu osud chátrajúceho muriva lietavského hradu ľahostajný. My týmto miestom žijeme a tento život nás hlboko napĺňa. Takýto pocit chceme a musíme ponúknuť tiež iným ľuďom. To je vlastne inakšie nadnesene povedané zmyslom celej našej práce. Je veľkolepým zážitkom podieľať sa na záchrane pamiatky nazývanej Lietavský hrad. Tento pocit teraz dávame k dispozícii dobrovoľníkom, ktorí prídu pomôcť svojou prácou, sponzorom, ktorí nám túto prácu umožnia a grantovým organizáciám, ktoré nám našu činnosť pomôžu naštartovať na zmysluplnej úrovni. Získať prostriedky na realizáciu nášho projektu znamená rozbehnúť akciu, na ktorej sa budeme učiť ako robiť prácu, ktorá nám zaberie najbližšie roky nášho života. Pokiaľ bude projekt úspešný, dokážeme že podobné aktivity možno robiť bez megalomanských plánov podčiarknutých stámiliónovými kalkuláciami. Pokiaľ úspešný nebude, prácu nezanecháme, ale všetko sa oddiali a možno, že v dobe kedy sa prostriedky objavia, bude už neskoro.

Ľubomír Chobot, Aleš Hoferek

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…