90. výročie vysviacky prvých slovenských biskupov

Pred 90 rokmi, 13. februára 1921, boli v Nitre v Piarististickom kostole svätého Ladislava vysvätení traja slovenskí biskupi – Ján Vojtaššák pre Spišskú, Karol Kmeťko pre Nitriansku a Marián Bláha pre Banskobystrickú diecézu.

Išlo o biskupov, ktorí boli vysvätení v prvej Česko-Slovenskej republike a to v čase, keď situácia v slovenských diecézach bola po rozpade Rakúsko-Uhorska narušená. Predseda Rady pre cirkevné dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS), biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti podčiarkuje, že niektorí biskupi maďarského pôvodu boli v tom čase vypovedaní. A upresňuje: “Nitriansky biskup Viliam Batthyány musel opustiť biskupstvo v roku 1919. Biskupstvá zostali uprázdnené. Svätá Stolica, aj keď neboli ešte vyriešené hranice diecéz, to riešila tak, že menovala v decembri 1920 troch biskupov: pre Nitru Karola Kmeťka, pre Banskú Bystricu Mariana Blahu a pre Spišskú diecézu Jána Vojtaššáka”.


Vysviacka sa konala 13. februára 1921 v Nitre, bolo to v nedeľu tak ako tento rok. Biskup Judák pripomína, že na slávnosť prišli ľudia z celého Slovenska a dokonca aj celý vlak veriacich z Moravy. “Bola to celonárodná oslava života Katolíckej cirkvi na Slovensku. Vysviacka bola v piaristickom kostole, nasledoval sprievod mestom a potom aj inštalácia biskupa Karola Kmeťka na Nitrianskom hrade do úradu diecézneho biskupa”, dodal.


Jestvuje dohoda medzi dotyčnými diecézami (Nitra, Banská Bystrica, Spišská Kapitula), že každých päť rokov sa koná centrálna oslava v inej diecéze, tento rok bola 13. februára 2011 v Spišskej Kapitule. Avšak túto udalosť si pripomenuli veriaci aj v Nitre v piaristickom kostole sv. Ladislava a potom 20. februára 2011 na Skalke pri Trenčíne. Nitriansky biskup Viliam Judák to odôvodňuje tým, že “z tejto vysviacky vzišla aj určitá výzva k slovenskému národu a ku kresťanom, žijúcim na Slovensku, aby sa Skalka stala duchovným centrom Slovenska. To sa pre mnohé skutočnosti nerealizovalo, ale táto myšlienka je živá”.


História dokazuje, že prínos týchto biskupov bol veľmi významný, pretože v medzivojnovom období sa náboženský život zintenzívnil. A biskup Judák konkretizuje: “Zakladali sa cirkevné školy. V roku 1945, keď sa zoštátňovali Košickým vládnym programom, bolo ich okolo dvetisíc, z toho tisícdeväťsto patrilo Katolíckej cirkvi. Boli tu inštitúcie pre rôzne stavy – pre mládež, študentov. V tom čase vznikol internát Svoradov, vydávali sa katolícke časopisy pre každú skupinu, stavali sa kostoly, kultúrne domy. Títo biskupi boli určitým spôsobom takou hybnou silou v tomto období”, dodal biskup. Ich život potom bol dosť pohnutý, najmä po zmene spoločenského systému. Biskup Blaha zomrel ešte predtým, no arcibiskup Kmeťko bojoval o zachovanie cirkevných škol. Odpoveďou mu však bola v roku 1946 domová prehliadka na Biskupskom úrade. V roku 1948 zomrel. Biskup Vojtaššák musel po roku 1948 znášať väzenie v Čechách, ani pred smrťou sa nemohol vrátiť na rodné Slovensko. Zomrel v roku 1964.

TK KBS informoval Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Relikvia svätého Cyrila bude dva roky putovať po Slovensku

Relikvia svätého Cyrila bude v rokoch 2011 a 2012 putovať po Slovensku. Nitrianske biskupstvo ju zapožičia ostatným slovenským diecézam v rámci príprav na rok 2013, kedy bude 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. “Už 30. decembra ju prevezieme do Bratislavy, kde budeme spoločne s pánom arcibiskupom Zvolenským sláviť svätú omšu,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. V každej diecéze bude relikvia svätého Cyrila dva mesiace. Veriaci ju budú môcť vidieť vystavenú nielen v katedrálnych chrámoch, ale aj v jednotlivých dekanátoch a farnostiach. Späť do Nitry sa vráti niekedy v druhej polovici roka 2012.