MK SR prijíma žiadosti o dotácie na obnovu pamiatok

Obrázok k článku

Na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok prispeje Ministerstvo kultúry (MK) SR. Ministerstvo tak pomôže všetkým ich majiteľom a správcom, čo sa prihlásia a uspejú so svojou žiadosťou o dotáciu v rámci programu Obnovme si svoj dom. Konkrétne sa výzva vzťahuje na podprogram 1.6., ktorý je venovaný obnove národných kultúrnych pamiatok zaradených k 31. júlu 2017 v Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Informuje o tom referát styku s médiami MK SR na webstránke ministerstva http://www.culture.gov.sk. Minimálna výška poskytovanej dotácie je 150-tisíc eur a maximálna výška je 950-tisíc eur. Termín na predkladanie žiadostí je do 16. marca.

 

Zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ministerstva kultúry a samosprávnych krajov. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné národné kultúrne pamiatky v zastúpení jednotlivých druhov, ktoré vyžadujú prioritnú pozornosť pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Zoznam je prílohou zverejnenej výzvy a dá sa nájsť na webstránke MK SR v sekcii podpora projektov, dotácie 2018 – .

 

Prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, k žiadosti musí priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme. Prijímateľ dotácie nemôže vykonávať hospodársku činnosť v nehnuteľnosti, ktorú chce obnoviť, čo to znamená, že neprenajíma viac ako 20 percent z plochy, alebo 20 percent z celkového času. Prijímateľ dotácie sa zároveň zaviaže sprístupniť pamiatku, ktorú chce obnoviť verejnosti a zabezpečiť jej vhodnú a primeranú prezentáciu.

 

fotto zdroj: TASR

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.