Zachránia vzácny habánsky mlyn

SOBOTIŠTE – Až 17 kultúrnymi pamiatkami sa môže pochváliť obec Sobotište v okrese Senica. Jednou z najvýznamnejších je habánsky mlyn, ktorému ešte nedávno hrozilo rozpadnutie. Nebezpečenstvo likvidácie pamiatky je momentálne zažehnané. Ako povedala starostka obce Dana Černeková, v týchto dňoch sa im vďaka financiám z fondu PHARE vo výške takmer 1,9 mil. Sk a 600-tisícovému príspevku obce, habánsky mlyn z 18. storočia podarilo staticky zabezpečiť. Starý mlyn, ako aj jeho technické zariadenie, je stredobodom záujmu pamiatkarov. Poschodová mlynská budova je súčasťou habánskeho dvora, v ktorom je aj zvonica, habánska radnica a kľúčiareň. Vzácna historická pamiatka si podľa D. Černekovej vyžaduje ďalšie peniaze na jej celkovú rekonštrukciu. Obecný rozpočet je značne limitovaný a tak sa obec aj naďalej mieni spoliehať na pomoc fondov Európskej únie. O využitie mlyna v budúcnosti sa starostka neobáva, pretože v obci pracuje viacero spoločenských organizácii, ktoré majú o využívanie priestorov záujem. Podľa historických prameňov habáni z Moravy prišli do Sobotišťa v polovici 16. storočia. Habánsky dvor si vybudovali postupne v priebehu 16. a 17. storočia.


  Zdroj: Roľnícke noviny 30/11/2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005