Starostovia sú vo svojich plánoch opatrnejší

Rekonštrukcia porubskej národnej kultúrnej pamiatky zatiaľ len zo zbierok
Beata Prachárová
Prievidza
Obciam a mestám odklepli na parlamentnej pôde pri prerokúvaní štátneho rozpočtu na tento rok menej, než očakávali. O to viac nás zaujímajú ich plány a očakávania v roku 2000. Tentoraz sme sa na ne opýtali starostov v Prievidzskom okrese……František Marko, starosta neveľkej podhorskej obce Poruba, prezradil, že plánov na tento rok i celé volebné obdobie majú neúrekom. Nedávno sa im podarilo kompletne dokončiť plynofikáciu. Občania ju privítali. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že takmer 98 % z nich si nechalo splynofikovať domácnosti. Okrem toho obec už splatila aj úver, ktorý si na plynofikáciu musela zobrať z Komunálnej banky. V minulom roku začali aj s úpravou miestnych komunikácií, značne poškodených práve plynofikáciou. V ich úprave by chceli pokračovať aj tento rok. Z obecného rozpočtu by sa mali ujsť peniaze aj na opravu verejného osvetlenia, nákup mraziaceho boxu do domu smútku a na ďalšie drobné úpravy v obci. Vzhľadom na to, že rozpočet zatiaľ nie je schválený, nedá sa povedať, či tento rok sa už konečne bude realizovať výstavba cestnej komunikácie medzi Porubou a Kaniankou, ktorá v súčasnosti existuje iba ako poľná cesta. Porubčania však tento rok očakávajú aj dotáciu na pokračovanie opráv, resp. reštaurovanie známeho gotického kostola sv. biskupa Mikuláša, ktorý je jednou z dvoch národných kultúrnych pamiatok v Prievidzskom okrese. Jeho oprava trvá už niekoľko rokov, ale financuje sa prevažne zo zbierok občanov.
Od množstva finančných prostriedkov bude závisieť aj úspešnosť naplánovaných úloh v Opatovciach nad Nitrou. Potvrdila nám to tamojšia starostka Dana Melišková. Ona sama za najdôležitejšie v tomto roku považuje vybudovanie odvodňovacieho rigolu na Kocúrskej ulici, keďže v časoch väčších dažďov vznikajú v tejto časti obce záplavy. Okrem toho v obci pripravujú rekonštrukciu klubu mládeže, ktorý bude slúžiť aj ako klub dôchodcov, v pláne je i výstavba lavičky cez rieku Nitru, keďže stará – drevená – už dosluhuje. V plánoch figuruje aj skrášlenie cintorína. Podľa starostky sa to však bude realizovať, len ak vystačia financie.


Publikované na: www.narodnaobroda.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Žiadajú novelizovať zákon o Martine

MARTIN – Zákon o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov, ktorý prijala Národná rada v roku 1994, nespĺňa svoj účel a treba ho novelizovať. Rada národnej kultúry, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva v Martine, spolu s mestom vypracovala návrh novelizácie zákona, ktorý by v praxi napĺňal jeho myšlienku – prebudovanie mesta na centrum národnej kultúry.