Workshop na téma sanace hradní kaple na Cimburku

Obnova.sk Fotografia

Petr Svoboda: Ve 3. podlaží jižní palácové zdi hradu Cimburk u Koryčan se nachází nejvýpravnější architektonický útvar ztotožňovaný s bývalou hradní kaplí. Prostor, jenž byl později zazděn, prochází v síle zdi a dále pokračuje na dnes neexistující arkýř, jenž se rozkládal nad hradním parkánem.Trojlodní klenutý prostor kaple, ač ve značně torzálním stavu je tak tím nejcennějším, co můžeme na zřícenině hradu Cimburku nalézt. Proto byla svolána tvůrčí dílna, jejímž cílem bylo stanovit technologii konzervace této památky.

Obnova.sk Fotografia

Akce se uskutečnila ve dnech 17.-18. června 2004. Pořádalo ji občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek, které hrad spravuje, a dále se zúčastnila řada odborníků. Záštitu převzal PhDr. Zdeněk Vácha, vedoucí odboru specialistů NPÚ, územního odborného pracoviště v Brně.

Po nezbytné prezenci a prohlídce hradu následovalo předvedení laserového 3D skeneru, přístroje pro fotogrammetrické zaměřování objektů. Ing. Jan Sirotek a Ing. Jan Branda, pracovníci brněnské firmy Geodis, kteří přístroj prezentovali, ukázali pořízení dokumentace – mračna bodů reprezentovaných souřadnicemi a barvou, ale také možnosti následného zpracování pořízených dat. Většina zúčastněných ocenila rychlé a snadné pořízení základního datového souboru, nevýhodou prezentované technologie je však náročné a především nákladné zpracování pořízeného mračna bodů. To však samo o sobě stačí pro uchování informací o současném stavu památky a zpracování lze odsunout na pozdější dobu.

Obnova.sk Fotografia

Dále už následovala prohlídka samotného místa kaple z lešení a prezentace dosavadních průzkumů. Provedeno bylo základní zaměření a rozbory použitých malt. Těm se věnovala Doc. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., vedoucí chemicko-technologické laboratoře FAST VUT v Brně. Analyzovány byly tři vzorky malt z různých stavebních etap (nadezdívka pod vynášecím pasem, zazdívka kaple, cihelná obezdívka). Podrobný výsledek bude možné najít na stránkách hradu Cimburk (http://cimburk.hyperlinx.cz) ve stručnosti však můžeme napsat, že všechny vzorky byly ohodnoceny jako vápenná malta bez výrazných hydraulických složek s plnivem v podobě nepříliš kvalitního zahliněného písku.

Dosavadní stavebně-historickou interpretaci výstavby a zazdění kaplového prostoru představil zúčastněným pan Kamil Nováčik, kastelán hradu. Kaple souvisela s přestavbou doloženou prameny po roce 1429, kdy si král Zikmund nejen vymínil volný vstup do hradu pro sebe a své nástupce, ale také uložil tehdejšímu zástavnímu držiteli Štěpánovi z Vartnova opravu v ceně 100 kop grošů. Podle výpravnosti ostění se předpokládá zhotovení kamenných článků hutí Václava IV., jejíž část odešla se Zikmundem do Uher. K zazdění kaple zřejmě došlo nedlouho po její výstavbě a může mít souvislost s dobytím hradu vojsky Matyáše Korvína.

Obnova.sk Fotografia

Další část workshopu se již věnovala konkrétnímu technologickému řešení jednotlivých fází sanace prostoru kaple. Do diskuse účelně přispěli zejména Ing. Radim Vrla (Krajský úřad Zlínského kraje), Ing. Vladimír Kohút (Prodis Bratislava), Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (FA VUT v Brně) či prof. PhDr. Miloš Stehlík (NPÚ, ÚOP v Brně). Byl dohodnout následující postup:

1) Okenní otvory s ohroženými klenbami v patře nad kaplí budou ještě v letošním roce vydřeveny.

2) Bude provedena kvalitní fotodokumentace, do které budou vyznačeny cihly, které je nutné vyměnit. Pro výměnu budou použity cihly podobných rozměrů a barvy, jako jsou stávající.

3) Tam, kde je to nutné ze statických důvodů bude dozděn odkrytý líc zdiva z lomového kamene. Koruna zdi bude nadezděna o cca 20 cm, tato nová zeď vytvoří ochrannou obětovanou vrstvu. Ochrana koruny bude dále kombinována se zadrnováním nebo alternativně použitím olověného plechu.

4) Vertikální plochy (cihlová zazdívka kaple) budou po konsolidaci chráněny hydrofobním nátěrem nebo alternativně dřevěnou stříškou, kotvenou do nově vyzděného líce.

5) Malta pro sanační práce nebyla stanovena. Bude použita malta ze vzdušného hašeného vápna nastaveného hydraulickou složkou. V letošním roce proběhnou na Cimburku zkoušky malt – jako hydraulická složka se použije metakaolín, cihlová drť a dřevěný popel. Teprve na základě vyhodnocení zkoušek na jaře 2005 bude stanovena definitivní receptura.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Workshop na hradě Cimburk u Koryčan – Sanace narušených kleneb

Nad tématem Sanace narušených kleneb a metodiky spárování se ve dnech 22.–25. září 2005 sejdou odborníci památkáři a laická veřejnost na hradě Cimburku. Tvůrčí dílna, koncipovaná jako mezinárodní, je určena především dobrovolníkům sdruženým ve spolcích a organizacích, které se zabývají obnovou kulturního dědictví, ale také všem ostatním lidem, kterým nejsou lhostejné historické památky.

Workshop na hradě Cimburk u Koryčan

Nad tématem Zazdívání kaveren se ve dnech 11.–15. července sejdou odborníci památkáři a laická veřejnost na hradě Cimburku. Tvůrčí dílna, koncipovaná jako mezinárodní, je určena především dobrovolníkům sdruženým ve spolcích a organizacích, které se zabývají obnovou kulturního dědictví, ale také všem ostatním lidem, kterým nejsou lhostejné historické památky. Cílem akce je poskytnout účastníkům odborné informace k tématu tvůrčí dílny a zároveň umožnit tyto informace zúročit při praktické části, jíž je zdění kaveren věže hradu Cimburku a výlomů v dalších částech hradu. Akce je součástí širšího projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady který se letos koná ve čtyřech evropských zemích.

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.