Workshop na hrade Cimburk: sanace bývalé kaple hradu

Vážení přátelé,
občanské sdružení Polypeje si vás dovoluje pozvat k tvůrčí dílně, která se bude zabývat problematikou sanace bývalé kaple hradu Cimburk. Uskuteční se ve dnech 17.–18. června (pozn. red.: júna) na místě samém. Veškeré podrobnosti (přesné zadání, fotodokumentaci, organizaci akce) naleznete na internetových stránkách

http://www.branapamatek.cz/workshop. Případné další informace o hradu Cimburk a občanském sdružení Polypeje je možno nalézt na internetových stránkách http://cimburk.hyperlinx.cz.

Ve 3. podlaží jižní palácové zdi hradu Cimburk se nachází nejvýpravnější architektonický útvar ztotožňovaný s bývalou hradní kaplí. Prostor, jenž byl později zazděn, prochází v síle zdi a dále pokračuje na dnes neexistující arkýř, jenž se rozkládal nad hradním parkánem.
Trojlodní klenutý prostor kaple, ač ve značně torzálním stavu je tak tím nejcenějším, co můžeme na zřícenině hradu Cimburku nalézt. Proto byla svolána tvůrčí dílna, jejímž cílem je stanovit technologii konzervace této památky.

občanské sdružení POLYPEJE
spol. pro obnovu a využití hist. památek
616 00 Brno, Závětří 9
tel. 608 817 522, 723 684 506
http://cimburk.hyperlinx.cz; polypeje@atlas.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Workshop na téma sanace hradní kaple na Cimburku

Petr Svoboda: Ve 3. podlaží jižní palácové zdi hradu Cimburk u Koryčan se nachází nejvýpravnější architektonický útvar ztotožňovaný s bývalou hradní kaplí. Prostor, jenž byl později zazděn, prochází v síle zdi a dále pokračuje na dnes neexistující arkýř, jenž se rozkládal nad hradním parkánem.

Hrad Cimburk u Koryčan

Byl vybudován v 1. polovině 14. století v duchu lucemburské gotiky a je dodnes vzácným dokladem berkfritového hradního typu. Zakladatelem byl Bernard z Cimburka, avšak význam hradu vzrostl, když se stal majetkem moravského markraběte Jana Jindřicha (1358), bratra Karla IV. V průběhu markraběcích válek Prokopa s Joštem Lucemburským se stal Cimburk hradem zástavním.

Workshop na hradě Cimburk u Koryčan

Nad tématem Zazdívání kaveren se ve dnech 11.–15. července sejdou odborníci památkáři a laická veřejnost na hradě Cimburku. Tvůrčí dílna, koncipovaná jako mezinárodní, je určena především dobrovolníkům sdruženým ve spolcích a organizacích, které se zabývají obnovou kulturního dědictví, ale také všem ostatním lidem, kterým nejsou lhostejné historické památky. Cílem akce je poskytnout účastníkům odborné informace k tématu tvůrčí dílny a zároveň umožnit tyto informace zúročit při praktické části, jíž je zdění kaveren věže hradu Cimburku a výlomů v dalších částech hradu. Akce je součástí širšího projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady který se letos koná ve čtyřech evropských zemích.

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.

Workshop na hradě Cimburk u Koryčan – Sanace narušených kleneb

Nad tématem Sanace narušených kleneb a metodiky spárování se ve dnech 22.–25. září 2005 sejdou odborníci památkáři a laická veřejnost na hradě Cimburku. Tvůrčí dílna, koncipovaná jako mezinárodní, je určena především dobrovolníkům sdruženým ve spolcích a organizacích, které se zabývají obnovou kulturního dědictví, ale také všem ostatním lidem, kterým nejsou lhostejné historické památky.