Památkáři z celé republiky navštívili hrad Cimburk

První červnový den se v prostorách kroměřížského zámku konal Odborně metodický den, na jehož uspořádání spolupracovala Odborná územní pracoviště NPÚ Brno a Kroměříž. Téma bylo velmi aktuální – konzervace torzálně dochovaných městských opevnění a hradů.

Přednášející se rekrutovali z řad profesionálních památkářů, vysokoškolských pedagogů i členů neziskových organizací, které se ochranou torzálních památek zabývají.


hrad Cimburk


Po odborné přednáškové části následovala prohlídka zříceniny hradu Cimburk u Koryčan. Tato památka je od roku 1994 spravována občanským sdružením Polypeje, které na obnově spolupracuje s městem Koryčany, Národním památkovým ústavem a fakultou architektury VUT v Brně. Dobrovolníci se museli naučit ovládat dobová řemesla a technologie tak, aby novodobé opravy byly téměř k nerozeznání od historického zdiva. V letošním roce probíhá statické zajištění šíjové hradby spojující obytnou část hradu s předhradím a konzervace hradní kaple.


Petr Svoboda
kastelán hradu Cimburk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Workshop na hradě Cimburk u Koryčan

Nad tématem Zazdívání kaveren se ve dnech 11.–15. července sejdou odborníci památkáři a laická veřejnost na hradě Cimburku. Tvůrčí dílna, koncipovaná jako mezinárodní, je určena především dobrovolníkům sdruženým ve spolcích a organizacích, které se zabývají obnovou kulturního dědictví, ale také všem ostatním lidem, kterým nejsou lhostejné historické památky. Cílem akce je poskytnout účastníkům odborné informace k tématu tvůrčí dílny a zároveň umožnit tyto informace zúročit při praktické části, jíž je zdění kaveren věže hradu Cimburku a výlomů v dalších částech hradu. Akce je součástí širšího projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady který se letos koná ve čtyřech evropských zemích.

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.

Hrad Cimburk u Koryčan

Byl vybudován v 1. polovině 14. století v duchu lucemburské gotiky a je dodnes vzácným dokladem berkfritového hradního typu. Zakladatelem byl Bernard z Cimburka, avšak význam hradu vzrostl, když se stal majetkem moravského markraběte Jana Jindřicha (1358), bratra Karla IV. V průběhu markraběcích válek Prokopa s Joštem Lucemburským se stal Cimburk hradem zástavním.

Hrad Cimburk ožije šermem a tancem

V sobotu 7. května ve 13 hodin se na nádvoří hradu Cimburk u Koryčan uskuteční šermířské a taneční vystoupení. Představí se tak skupina historického šermu Berendal z Napajedel. Návštěvníci Cimburka si ji možná budou pamatovat z podobného vystoupení z loňského srpna.