WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky

Obnova.sk Fotografia

Galéria mesta Bratislavy a Goethe-Institut si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2004 o 17h v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom nám. 11 Kurátor: Ewald Rathke, Výstava potrvá do 3. 10. 2004
WOLS, 1913 – 1951 (rodený Alfred Otto Wolfgang Schulze) je považovaný za hlavného iniciátora a pioniera tašizmu. Výstava predstaví 40 čierno – bielych fotografií, 12 akvarelov a 33 leptov, ktoré naznačujú vplyvy surrealistického parížskeho okruhu. Wols fotografoval väčšinu svojich fotografií – scén z každodenného života, portrétov a absurdných, morbidných zátiší v 30. rokoch. Svetlo a tieň, priestor a ohraničenie motívov komponoval do nezvyčajných obrazových celkov. Počas 40. rokov vytvoril Wols mnohé lepty (niektoré z nich boli použité ako ilustrácie k textom Jeana Paula Sartra, Antonina Artrauda, Franza Kafku a iných), v ktorých abstrahoval prírodné štruktúry zvierat a rastlín. Dominancia maliarskej aktivity ako štýlového prostriedku vo Wolsovom diele umožňuje usmerniť pohľad na maľbu Jacksona Pollocka, ktorý v tej istej dobe rozvíjal v USA svoju maľbu. Môžeme spomenúť aj Marka Tobeya, ktorý výrazovú štruktúru svojej maľby našiel súčasne s Wolsom a Pollockom. Ako rozdielne boli cesty týchto troch umelcov, tak rozdielne boli aj podnety, cez ktoré sa dostali k ich osobitému jazyku. Všetkým trom je spoločné východisko zo surrealizmu a vytvorenie nového bezpredmetného umenia, ktoré sa vo forme a pôsobení odlišuje od ďalších možností bezpredmetnosti.

Obnova.sk Fotografia

Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava, Slovak Republic, tel.: +421 2 54 43 15 56-8, fax: 54 43 26 11, e-mail: gmb@nextra.sk, www.gmb.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

WOLS – Alfred Otto Wolfgang Schulze

WOLS sa narodil 27. mája 1913 v Berlíne. Zomrel 1. septembra 1951 v Paríži. Biografické údaje 38 rokov života sa dajú rýchlo zhrnúť. Počas zabezpečených rokov mladosti v skôr veľkomeštianskom prostredí rodičovského domu v Drážďanoch vynikajú Wolfgangove v skutku rozdielne záujmy o zoológiu a hudbu, o šport a fotografiu, upriamené aj na praktickú použiteľnosť.

Igor Grossmann – Okno domova

Igor Grossmann (1924), rodák zo Žiliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil dlhé roky ako lekárnik v Žiline. Od detstva ho formovali výrazné podnety z rodinného prostredia, bohatá domáca knižnica, priateľ Vincent Hložník, či učiteľ slovenčiny Dominik Tatarka. Od roku 1966 sa začal profesionálne venovať fotografii. Zachytával život na dedine, no svoj repertoár podstatne rozšíril aj na fotografiu reklamnú, priemyselnú, módnu a reportážnu.

Príbehy – Reštaurátor Jozef Dorica

Reštaurovanie umeleckých diel má popredné miesto v komplexe úloh galérií a múzeí a patrí k základnej starostlivosti o zbierkové predmety. Nie všetky obrazy, sochy, grafiky či iné artefakty, ktoré získavajú kultúrne inštitúcie do svojich fondov, si uchovali svoju pôvodnú a ničím neporušenú „tvár“, takú, akú im dal ich tvorca. Mnohé z nich poznačil čas, nevhodné uloženie, nadmerná vlhkosť, mechanické poškodenie či ľudský faktor.