vozovka

časť cesty, po ktorej premávajú vozidlá; označenie pre spevnený povrch jazdných pásov komunikácií cestného typu.

hradská

udržiavaná cesta spájajúca mestá a dediny, štátna cesta.

štet

nestmelená kamenná podkladová vrstva pozemnej komunikácie, na ktorú sa ukladá štrk. Bola to vrstva z väčších lomových kameňov zhruba ihlanovitého tvaru maximálne 150 x 300…

cesta

(hradská, vozovka) pozemná komunikácia, upravený pruh zeme, neskôr typ cestnej stavby so zlepšeným povrchom vyhradený transportu. Najstaršia známa dláždená cesta na svete bola postavená v…

kráľovská cesta

mestská komunikácia vyhradená kráľovskému sprievodu mestom. Jej pôvod treba hľadať v Mezopotámii, kde bola označovaná ako cesta božia, teda cesta, po ktorej chodil sprievod bohov.…

krížová cesta

V 16. storočí sa v Európe začínajú objavovať prvé výtvarné napodobeniny cesty zastavení, ktoré umožňovali veriacim nasledovať Krista na ceste jeho utrpenia a rozjímať nad…

úniková cesta

komunikačná spojnica vnútorných priestorov v budove s bezpečnostným priestorom mimo budovy; úniková cesta má zaistiť bezpečnú evakuáciu ľudí. Vyústenie údajne únikovej cesty z hradu Carreg…