Výstava v Mestskom múzeu v Bratislave

Obnova.sk Fotografia

Hnutie Spoločenstvo a oslobodenie (Comunione e liberazione) na Slovensku a Mestské múzeum v Bratislave pozývajú na výstavu Z Jeruzalema ku všetkým národom, Svedectvá o počiatkoch kresťanstva do Mestského múzea Bratislava na Primaciálnom paláci (budova Starej radnice) v Bratislave, ktorá bude sprístupnená pre slovenskú verejnosť od 4. októbra do 7. novembra 2005.Výstava Z Jeruzalema ku všetkým národom, Svedectvá o počiatkoch kresťanstva je skrátenou didaktickou verziou veľkej archeologickej expozície z talianskeho Rimini, ktorú organizovalo hnutie Spoločenstvo a oslobodenie v Taliansku v spolupráci s mnohými významnými inštitúciami. Naša slovenská verzia prináša na 46 paneloch informácie a jedinečnú obrazovú dokumentáciu o Palestíne v časoch Ježiša Krista, o šírení kresťanstva v prvých troch storočiach po Kristovi vo vtedajšom spoločenskom, politickom, náboženskom a geografickom kontexte a v závere sa venuje židovsko-kresťanskej písomnej tradícii a osobitne nálezom v Qumráne. Cieľom výstavy je sprostredkovať svedectvá a pamiatky o kresťanstve, ktoré sa zrodilo v konkrétnej krajine a národe, aby sa postupne rozšírilo do celého sveta a stálo reálnou ponukou pre všetky generácie. Počas výstavy bude v spolupráci s Mestským múzeom zabezpečená sprievodcovská služba.

Obnova.sk Fotografia

Viac o výstave sa dozviete na vernisáži 4. októbra 2005 na webovej stránke www.vystava-pociatky-krestanstva.sk a na ďalších medzinárodných webových stránkach pod talianskym názvom výstavy Dalla terra alle genti.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…