Obľúbená výstava a súťaž hubárov v SNM

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) – Na hubársku sezónu, ktorú každoročne so sebou prináša jeseň, tradične myslí aj Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave. Prírodovedné múzeum SNM spolu so Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied (SAV) pripravili od 19. do 21. októbra výstavu HUBY 2004. Špeciálna 24. bratislavská výstava húb sa uskutoční v sídle SNM na Vajanského nábreží 2 denne od 9:00 do 18:00. Súčasťou výstavy bude aj obľúbená hubárska súťaž. Organizátori výstavy HUBY 2004 vyzývajú všetkých hubárov, ktorí si chcú zasúťažiť o najväčší počet prinesených druhov a o najväčšiu plodnicu huby, a zároveň obohatiť výstavu o vlastnoručne nazbierané exponáty, aby nazbierané huby nosili a posielali do SNM na Vajanského nábrežie 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava. Osobne ich môžu nosiť v sobotu a v nedeľu (16. a 17. októbra) od 13:00 do 17:00, ale aj celý pondelok (18. októbra) a v priebehu výstavy. Po telefonickej dohode je možné huby zo vzdialenejších oblastí poslať autobusom alebo vlakom. V múzeu bude služba, ktorá huby preberie a spočíta, prípadne zváži. Víťazi súťaží získajú hubársky atlas. Uzávierka súťaže bude 21. októbra (štvrtok) o 16:00 a vyhlásenie výsledkov je plánované v rovnaký deň o 18:00.

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na telefónnom čísle: 02/ 59349 136 alebo na e-mailovej adrese: botanika@snm.sk. Agentúru SITA informovala Ivona Kautmanová z Prírodovedného múzea SNM.

(SITA, tm;zd), 0110

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Celoslovenská sieť SNM pozýva na návštevu aj cez sviatky

Slovenské národné múzeum (SNM) počas sviatkov upraví vo svojich múzeách otváracie hodiny. Kým na Štedrý deň a v Prvý sviatok vianočný budú múzeá zatvorené, na Štefana pozýva na prehliadku hneď niekoľko múzeí. Zároveň je pre návštevníkov pripravených niekoľko podujatí, ktoré im spríjemnia sviatočné chvíle, agentúru SITA o tom informovala Markéta Plichtová z oddelenia marketingu a komunikácie SNM.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.