Vyhlásili druhý ročník Ceny Sebastian za roky 2008 a 2009

Druhý ročník Ceny Sebastian za roky 2008 a 2009 vyhlásilo občianske združenie Ars Ante Portas. Nomináciu môže poslať každý občan SR alebo organizácia do 31. januára 2010. Ocenenie sa udeľuje za mimoriadny prínos k šíreniu odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha. Cenu Sebastian môže získať občan alebo organizácia, žijúca, resp. registrovaná v Slovenskej republike bez ohľadu na vek či dĺžku pôsobenia.

Nominovať v hudbe, ale aj v iných oblastiach umenia (výtvarné, literárne, film, divadlo) možno napríklad za výnimočnú inštrumentálnu alebo vokálnu interpretáciu barokových diel, skladby inšpirované Bachovým odkazom, ktoré boli uvedené v daných rokoch, organizovanie koncertov a festivalov, pedagogickú, vydavateľskú či organizačnú činnosť, výstavbu nového či reštaurovanie historického organu. Laureátmi Ceny Sebastian v uplynulom ročníku sa stali skladateľ a klavirista Miro Bázik za celoživotné dielo, hráč na viole da gamba Karol Medňanský, violončelista Ján Slávik a organista Stanislav Šurin.


V jednom roku je možné poslať maximálne dve nominácie na adresu občianskeho združenia Ars Ante Portas, e-mailom, faxom, poštou alebo osobne na formulári, ktorý je webovej stránke http://jurasblog.uniquehost.org/search/label/anteportas. Z nominovaných osobností, kolektívov či organizácií troch držiteľov Ceny Sebastian vyberie porota v zložení Amantius Akimjak (teológ), Miroslav Cipár (akademický maliar), Ladislav Kačic (hudobný historik), Ivan Kadlečík (prozaik, básnik, organista), Jela Krčméry-Vrteľová (libretistka, prekladateľka, speváčka), Ján Schultz (spevák, dirigent) a Ján Valach (dirigent, organista, skladateľ). Laureáti ocenenia získajú medailu s Bachovým portrétom od akademického maliara Miroslava Cipára a diplomy.


Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian v rámci celoslovenského festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 sa uskutoční v nedeľu 21. marca 2010 o 16:00 v evanjelickom kostole Bratislava – Prievoz. Okrem slávnostného udeľovania ceny zaznie na podujatí aj Bachova hudba v podaní laureátov ceny Jána Slávika a Stanislava Šurina a bachovské texty ďalšieho jubilanta a skvelého interpreta Bachovej hudby Alberta Schweitzera.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenili zakladateľov pamiatkových úradov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelili v sobotu 24. apríla 2010 v Červenom Kláštore v Kežmarskom okrese cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia za pamiatkovú ochranu sa stali: Stanislav Dúbravec, Alojz Jursa a František Markuš in memoriam. Ocenení stáli pred 50 rokmi pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prešove. Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Agentúru SITA o tom informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu Bratislava, redakcie Pamiatky a múzeá.

Za prínos slovenskému umeniu udelia Ceny Martina Benku

Ivana Sláviková, Zuzana Ludiková a Eva Kotláriková získajú 21. septembra 2010 ceny Martina Benku za rok 2009. Laureátom ju udelí v rámci spomienkovej slávnosti pri príležitosti 122. výročia narodenia národného umelca Martina Benku Rada Fondu výtvarných umení v Múzeu Martina Benku v Martine. Každoročne fond ceny odovzdáva na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, ktorá pôsobí pri Fonde výtvarných umení. Robí tak v súlade s testamentom Martina Benku. Ceny majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku výtvarníka. Agentúru SITA o tom informovala tajomníčka Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku Katarína Ilavská.