Odovzdali Ocenenia za príkladnú obnovu 2011

Obrázok k článku

Ocenenie verejnosti za najlepšie obnovenú historickú budovu malokarpatského regiónu získal rekonštruovaný vinohradnícky dom „Kamenný dvor“ vo Svätom Jure. Agentúru SITA o tom informoval architekt Michal Škrovina. Cenu Odbornej poroty získal Roľnícko-remeselnícky dom v Budmericiach, ktorý je ojedinelým príkladom autenticky zachovaného vidieckeho typu domu. Majitelia oboch ocenených objektov si prevzali tradičnú cenu – ručne maľovanú keramickú plaketu, ktorú je možné umiestniť pri vstupe do objektu tak, aby návštevníci i okoloidúci mali možnosť spoznať, že ide o laureáta Ocenenia za príkladnú obnovu. Majitelia všetkých nominovaných objektov dostali čestný diplom, ktorý je vyjadrením uznania za citlivý prístup k obnove zachovávajúcej kvality a hodnoty budovy.

Do súťaže bolo nominovaných desať objektov, ktoré vytvorili zaujímavú a reprezentatívnu vzorku pozitívnych príkladov obnovy. Zastúpené boli objekty súkromného i verejného charakteru z viacerých miest a obcí malokarpatského regiónu: Roľnícko-remeselnícky dom v Budmericiach, Námestie v Častej, Dom „Kamenný dvor“ vo Svätom Jure, Rodinný dom v Jure, Dom s penziónom v Modre, Hotel Sebastián v Modre, Bývalý mlyn v Modre, Krušičova kúria v Pezinku, Turecký dom v Pezinku a Kaplnka sv. Vendelína s Pálfiovskou hrobkou v Smoleniciach.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Ocenenie verejnosti a Ocenenie odbornej poroty. Ocenenie verejnosti bolo udelené na základe hlasovania verejnosti na internetovom portále www.ainova.sk, kde boli nominované objekty prezentované vo forme fotogalérie s možnosťou hlasovania. Odborná porota zložená z interdisciplinárneho tímu pokrývajúceho oblasti manažmentu, investovania, obnovy architektonického dedičstva a kultúry rozhodla o udelení Ocenenia odbornej poroty.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

REHABILITÁCIA ČI REGENERÁCIA BARDEJOVSKÉHO NÁMESTIA ?

Dňa 30.novembra roku 2000 sa k doposiaľ zapísaným lokalitám Svetového dedičstva priradila i Mestská pamiatková rezervácia BARDEJOV. Na zápis bola prijatá na zasadnutí Medzinárodného komitétu pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty ( The World Heritage Comittee ) , ktoré sa konalo v Austrálii v meste Cairns.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.