Východoslovenské múzeum v Košiciach | 9-2003

10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A JEJ HISTORICKĚ KORENE
Mikuláš Klimčák – Obrazy a tapisérie
Záštitu nad výstavou prevzal RNDr. Rudolf Bauer, predseda KSK
Termín: 5.10.2003
Miesto: Nám.Maratónu Mieru č. 2

HISTÓRIA RAZENÁ V ZLATE
Klenoty zo zbierkových fondov Východoslovenského múzea v Košiciach
Termín: 20. 6. 2003 – 31.12.2003
Miesto: Nám. Maratónu Mieru č. 2;

Obnova.sk Foto

DEJINY ST. PETERBURGU V KOSTÝMOCH XVII-XIX st.
Výstava bábik v ruských ľudových a svetských kostýmoch XVII-XIX storočí je venovaná 300-tému výročku založenia St.Peterburgu.
/ Východoslovenské múzeum Košice, Združenie Feman /
– sprievodné podujatie v rámci čtvrtého ročníka Európskeho kulturného festivalu národov a národností Feman 2003
Termín: 4.9. – 14.9.2003
Miesto: Nám.Maratónu Mieru č. 2

VEJÁR a MÓDA
Výber doplnkov k dámskemu odevu z 18. až 20.storočia – fondu Východoslovenského múzea v Košiciach
Termín: 18.9.- október 2003
Miesto: Nám.Maratónu Mieru č. 2

NA PAMIATKU PÁNA PROFESORA….
Motýle ako celoživotná záľuba Andreja Reipricha
/ z fondu Východoslovenského múzea v Košiciach /
Termín: 4.9.- 30.9. 2003
Miesto: Hviezdoslavova č. 3

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
” ZACHRÁNENÉ DEDIČSTVO “
Inkunábula – corpus iuris civilis
Termín: 14.9.-30.9.2003
MIESTO: Nám.Maratónu Mieru č. 2

Obnova.sk Foto

KAT MIKLUŠ SA VRACIA
Stála inštalácia voskových figurín kata Mikluša a jeho obete v podzemnej mučiarne Miklušovej väznice
Miesto: Miklušová Väznica, Pri Miklušovej väznici č. 10

ŠERMIARI DEŤOM
/ Pohľad do zákulisia skupiny ViaCassa/
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Spoločenská skupina historického šermu Via Cassa
Termín: 6.9.2003, v prípade nepriaznivého počasia 7.9.2003, v čase od 15.oo hod.-18.oo hod.
Miesto: Katová bašta
Vstupné30.-Sk,deti do 15 rokov zdarma, výťažok zo vstupného bude venovaný na benefičné účely.
Návštevníkom ponúkame ukážky historického šermu, rôzne atrakcie / hod sekerou, preťahovanie lanom, rytiersky súboj a pod./

Stále expozície:

ĽUD – TVORCA TRVALÝCH HODNÔT
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

PENIAZE V NAŠICH DEJINÁCH
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

ZLATNÍCKE UMENIE
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

PRÍRODA KARPÁT
(Hviezdoslavova č. 3)

STOROČIA V UMENÍ
(Hviezdoslavova č. 3)

RODOŠTO – PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
(Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta)

UMELECKÉ KOVOLEJÁRSTVO NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
(Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta)

KOŠICKÉ STOROČIA – MIKLUŠOVA VÄZNICA
(Pri Miklušovej väznici č. 10)

Expozície otvorené:
Utorok – sobota: 9.00 – 17.00 hod., nedeľa: 9.00 – 13.00 hod.
Vstupné:
– dospelí: 30,- Sk; vysokoškolská, stredoškolská mládež – individuálne, hromadné výpravy žiakov ZŠ, SŠ: 10,- Sk; deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia do 70 rokov a vojaci ZS: 10,- Sk; deti v predškolskom veku a dôchodcovia nad 70 rokov: zdarma
– spoločné vstupné do expozícií na Hviezdoslavovej č. 3: 50,- Sk
– spoločné vstupné do expozícií na Hrnčiarskej ul.: 60,- Sk
– spoločné vstupné do expozícií na Nám. Maratónu mieru č. 2: 60,- Sk

Informácie: t. č. 6223061, 6220309, fax 6228696
e-mail: vsmuz@gmail.com, http://www.casovia.sk

Kluby zdravotníckeho zamerania / KDF, KDM, KDVL / pri VSM v Košiciach:
Téma prednášky: Z histórie ošetrovateľstva v 19.a 20.storočí
Prednášajúci: MUDr. J. Plátová
Termín: 17.9.2003
Miesto: Hviezdoslavova č. 3

Prehľad klubov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach:
Prírodovedný klub
Mineralogický klub
Klub zlatokopov
Mineralogický klub mládeže
Klub dejín medicíny
Klub dejín farmácie
Klub dejín veterinárneho lekárstva
Klub ľudového umenia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)

Múzejné plagáty v múzeu

Miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu Mieru č. 2, Termín: 4.8.2004 – 12.9.2004
Vo fonde historickej tlače Východoslovenského múzea v Košiciach sa nachádza množstvo plagátov najrozličnejších žánrov a zamerania. Nachádzajú sa tu plagáty s tematikou športovou, kultúrnou, politickou, reklamnou i umeleckou. Samostatnú časť tvoria plagáty prezentujúce aktivity samotného múzea v priebehu jeho vyše stotridsať ročnej existencie.

Ekovýchovný program BOCIAN – výstava detských prác

Výstava je zavŕšením aktivít kolektívu pracovníkov prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea so školami na Slovensku realizovaných v rámci trojročného ekovýchovného programu. V rámci tohto programu, ktorý podporila Lichtenštajnská nadácia CICONIA, boli realizované výstavy, vedomostné súťaže a kvízy, športové zápolenia, besedy a iné stretnutia s mládežou.

RÁKOCZIHO POVSTANIE V EURÓPSKOM KONTEXTE

VÝCHODOSLOVENSÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
Termín: 29.10.2003 -december 2003
Miesto: Nám. Maratónu Mieru č.2
Autor výstavy: akad.arch. Jozef Duchoň, Východoslovenské múzeum Košice
V roku 2003 si pripomíname trojsté výročie posledného stavovského povstania v Uhorsku – povstania Františka II. Rákocziho. Východoslovenské múzeum disponuje osobitnou rákocziovskou expozíciou v Rodoste, preto by malo byť výstavné pojednanie tejto témy pojednané z iného hľadiska, aký táto expozícia ponúka.