Šarišské múzeum | 8-2003

Skanzen:
10.8.2003 14.00, Hornošarišská nedeľa, IV. ročník, miesto: exteriér skanzenu Bardejovské Kúpele
ukážky tradičných tancov, zvykov, spevov v podaní DFS z okolia Bardejova
Info: Mgr. V. Koščová
T.: 472 2009
PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ, PRÍRODOVEDNÉ ODDELENIE

28.8.-30.9.2003
Štefan Peteja – Šlabikáre
výstava rôznych šlabikárov zo súkromnej zbierky
Mgr. V.Koščová
T: 472 2072

VESTIBUL, NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA, BARDEJOVSKÉ KÚPELE

6.8.-29.8.2003
Kovové kríže
Výstava krížov zo zbierok ŠM a iných múzeí
Mgr.A.Holtmanová
T: 472 2072

Vychádzky po pamiatkach Bardejova

7. 6. 2003
21. 6. 2003
5. 7. 2003
19. 7. 2003
2. 8. 2003
16. 8. 2003
30. 8. 2003
19. 9. 2003
27. 9. 2003
soboty 14.00 hod.

MPR Bardejova expozície múzea
Zráz záujemcov v budove radnice
Cyklické akcia – organizované popoludnie pre individuál. návštevníkov o histórii Bardejova, mestskej pamiatkovej rezervácii a expozíciách múzea
Mgr. V. Koščová
T: 054/472 2009

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

100 rokov Šarišského múzea

2.6.-30.12.2003
100 rokov Šarišského múzea
Výstava venovaná dejinám, histórii, zbierkovým fondom ŠM s prevahou historických a umeleckých zbierok s obohatením o prírodovedné a národopisné zbierky

Šarišské Múzeum Bardejov 12 | 2003

VÝSTAVNÁ SIEŇ, RADNIČNÉ NÁMESTIE 13, BARDEJOV
10.12.-30.1.2004
“Pijme víno” Ex libris s tematikou vinárstva
výstava ex librisov z kolekcie Norberta Lippóczy zo zbierok Okr. múzea v Tarnowe
Mgr. J. Božová
T: 472 4966
Mgr. V. Koščová
T: 472 2009

Šarišské Múzeum Bardejov 11 | 2003

ÚČASŤ ŠARIŠSKÉHO MÚZEA NA INÝCH VÝSTAVÁCH
20.11.2003 -30.3.2004
Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA
Slovenská národná galériaBratislava
Prezentácia diel gotického umenia, na ktorej budú vystavené zbierky ŠM
PhDr.F.Gutek
T: 472 2009