Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)
STOROČIA V UMENÍ
Expozícia predstaví návštevníkom vývoj umenia od ranného stredoveku až do začiatku 20. stor. V prvej časti expozície prevláda sakrálne umenie, kým druhá časť kladie dôraz na náznaky interiérov, približujúcich spôsob bývania od 18. stor. do začiatku 20.stor.
(Hviezdoslavova č. 3)

RODOŠTO – PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Expozícia prezentuje pamiatky na slávnostný prívoz telesných ostatkov Rákocziho a jeho druhov do Košíc v roku 1906 ako aj originálny interiér jedálne so zbierkami viažúcimi sa k osobe veľkého kniežaťa.
(Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta)

UMELECKÉ KOVOLEJÁRSTVO NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Expozícia prezentuje vyše 700 – ročnú tradíciu zvonolejárstva a umeleckého spracovania kovov technikou liatia.
(Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta)

KOŠICKÉ STOROČIA – MIKLUŠOVA VÄZNICA
Expozícia prispôsobená interiérovým danostiam bývalej väznice približuje návštevníkom dejiny mesta Košíc. V závere prehliadky je sprístupnená časť podzemných priestorov bývalej mučiarne.
(Pri Miklušovej väznici č. 10)

ĽUD – TVORCA TRVALÝCH HODNÔT
Acheologicko-historická expozícia predstavuje historický vývoj východného Slovenska od prvých materiálnych dokladov existencie človeka na tomto území až po rok 1848.
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

Expozície otvorené:
Utorok – sobota: 9.00 – 17.00 hod., nedeľa: 9.00 – 13.00 hod.
Vstupné:
– dospelí: 30,- Sk; vysokoškolská, stredoškolská mládež – individuálne, hromadné výpravy žiakov ZŠ, SŠ: 10,- Sk; deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia do 70 rokov a vojaci ZS: 10,- Sk; deti v predškolskom veku a dôchodcovia nad 70 rokov: zdarma

– spoločné vstupné do expozícií na Hviezdoslavovej č. 3: 50,- Sk
– spoločné vstupné do expozícií na Hrnčiarskej ul.: 60,- Sk

– spoločné vstupné do expozícií na Nám. Maratónu mieru č. 2: 60,- Sk

Informácie: t. č. 6223061, 6220309, fax 6228696
e-mail: vsmuz@gmail.com,
http://www.casovia.sk

EXPOZÍCIA KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ

Expozícia predstavuje nález zlatých mincí z 15.-17. stor., na území našej republiky svojim rozsahom druhý najväčší, obsahuje 2920 kusov mincí, 3 medaily a renesančnú zlatú reťaz. Expozícia je doplnená o bohdanovský, „malý košický“ a veľkofolkmársky poklad.
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

EXPOZÍCIA PENIAZE V NAŠICH DEJINÁCH Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ

Expozícia v skratke prezentuje vývoj platidiel na území Slovenska od 2. stor. pred n.l. do roku 1992.
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

EXPOZÍCIA ZLATNÍCKE UMENIE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ

Expozícia prezentuje prostredníctvom zlatníckych a šperkárskych prác z predcechového obdobia až po súčasnú továrenskú a ateliérovú tvorbu najstaršie a najvýznamnejšie umelecké remeslo na Slovensku.
(Nám. Maratónu mieru č. 2)

PODOBY A TVÁRE NIEKDAJŠIEHO SLOVENSKÉHO NADLAKU
/ SNM- Historické múzeum, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku,
Dom zahraničných Slovákov, Východoslovenské múzeum v Košice /
Do: 8.5.2005
Miesto: Nám.Maratónu Mieru č. 2

TELESNÉ / IN/ FORMÁCIE
50.VÝROČIE SPARTAKIÁD V ČESKOSLOVENSKU
/ Východoslovenské múzeum Košice, OPEN SOCIETY ARCHIVES BUDAPEŠŤ /
Termín: 26.máj 2005 – september 2005
Vernisáž výstavy: 26.máj 2005, o 15.oo hod.
Miesto: Nám. Maratónu Mieru č.2

EGYPT KRAJINA FARAÓNOV OČAMI CESTOVATEĽA….
Fotografická výstava- Anton Fogaš
Do: 8:máj 2005
Miesto: Nám. Maratónu Mieru č. 2

30.apríl 2005 – 8.máj 2005 – „ Dni mesta Košice 2005
Východoslovenské múzeum Košice pri príležitosti osláv „ Dni mesta Košice 2005 „ pripravilo pre svojich návštevníkov:

KREHKÁ KRÁSA FRIVOLITIEK
ukážky prác členov Klubu ľudového umenia pri VSM
/ Východoslovenské múzeum Košice, Klub ľudového umenia pri VSM/
– výstava sa prezentuje v rámci „ Dni Košíc 2005 „
Termín: 3.máj 2005- 13.jún 2005
Vernisáž výstavy: 3.máj 2005, o 15.oo hod.
Miesto: Hviezdoslavova č. 3

KOŠICE VČERA A DNES
/Gymnázium Opatovská 7 Košice, Východoslovenské múzeum Košice, Magistrát mesta Košice /
– 4. ročník súťaže košických gymnazistov pri príležitosti „ Dni mesta Košice 2005“
Termín: 9.máj 2005, o 9.oo hod.
Miesto: Hviezdoslavova č. 3

18.máj 2005 – Medzinárodný deň múzeí

Východoslovenské múzeum pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo pre svojich návštevníkov :

– voľný vstup do expozicií Východoslovenského múzea Košice

„ MÚZEÁ KOŠICKÉHO SAPOSPRÁVNEHO KRAJA SA PREDSTAVUJÚ „
Termín: 18.máj 2005 – 31.máj 2005
Miesto: Nám. Maratónu Mieru č,. 2

PALIČKOVANÁ ČIPKA TROCHU INAK
Janka Onušková

– výstava je spojená s módnou prehliadkou monumentálneho paličkovaného šperku dňa 18.5.2005, o 16.oo hod.
Kolekciu šperkov predvedú študentky Združenej strednej školy- odboru odevníctva ,Gemerská 1,Košice v choreografii Kataríny Holej
Termín: 18.máj 2005- 31.máj 2005
Miesto: Nám. Maratónu Mieru č.2

v
MAĽUJEME MÚZEUM
/ Východoslovenské múzeum Košice, Centrum voľného času Kórejská č. 1
– výstava výtvarných prác detí MŠ , ZŠ
Termín: 17.máj 2005 – 31.máj 2005
Miesto: Hviezdoslavova č.3

HRAJ O CENU VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA
/ Východoslovenské múzeum Košice, Centrum voľného času Kórejská 1 /
– pozýva žiakov 5.-7. ročníkov ZŠ na zábavno-historické dopoludnie
Termín: 18.5.2005, od 9.oo hod. do 12.oo hod.
Miesto: areál Katovej bašty
– súťažné družstvá sa môžu prihlásiť do 13.5.2005 na adrese: Centrum voľného času, Kórejská 1,
t.č. 055/ 67 83 677, pani Rodáková

KAT MIKLUŠ SA VRACIA
Stála inštalácia voskových figurín kata Mikluša a jeho obete v podzemnej mučiarne Miklušovej väznice
Miesto: Miklušová Väznica, Pri Miklušovej väznici č. 10

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)

Akcie a Výstavy – Apríl – 1

Pripravili sme pre Vás, prvú časť pozvánok na výstavy a akcie. Ďalšie Vám prinesieme počas mesiaca. Ak chcete aby sa Vaša výstava či akcia zobrazila v tomto súhrne. Posielajte nám text ktorý chcete publikovať na e-mail: akcia@obnova.sk, alebo vystava@obnova.sk