Všetci za jeden povraz!

Pred časom ste si na tomto mieste mohli prečítať výber z článkov, ktoré slovenskú verejnosť zoznámili s problémom predčasného výrubu stromov na pravdepodobnom budúcom stavenisku veľkého luxusného hotela v centre Banskej Štiavnice (http://www.obnova.sk/article.php?sid=1622).
Nasledujúci článok, prevzatý z miestneho týždenníka Štiavnické noviny, ktorý vydáva Mesto, resp. Mestský úrad Banská Štiavnica, približuje nielen viac či menej obhajujúce pohľady na túto vec, ale aj budúcnosť celého zámeru.
Výrub stromov a hotelové plány

Mediálnu hladinu Slovenska rozčeril ďalší jarný vetrík z Banskej Štiavnice. Podľa niektorých denníkov vraj „Banskoštiavničanom prekáža veľký výrub stromov“ na mieste výstavby budúceho moderného hotela v areáli medzi baníckou školou a kostolom Nanebovzatia Panny Márie.

„Zástupcovia spoločnosti Delta Company požiadali o výrub 16. 1. 2005. Povolili sme ho v troch etapách. V prvej mali byť vyrúbané len štyri najväčšie stromy, v termíne do konca marca 2005. Ostatné dreviny mali byť na pozemku vyrúbané podľa ďalších potrieb výstavby. Spoločnosť Delta Company však vyrúbala okrem siedmich stromov všetky. Dá sa povedať, že všetky stromy v lokalite budúcej výstavby hotela sú určené na výrub, ale smú sa vyrúbať v zmysle zákona len v období od októbra do marca. Takže po vydaní stavebného povolenia by všetky stromy boli tak či tak od októbra 2005 vyrúbané. Celý proces výrubu spoločnosť urýchlila a konala proti rozhodnutiu nášho orgánu,“ uviedol pre Štiavnické noviny Ing. Igor Mičko z banskoštiavnického Mestského úradu, odboru výstavby a životného prostredia.

Ide o hotel

Na pozemku sa nachádza strážené súkromné parkovisko a vykopávky bývalého dominikánskeho kláštora. Mal by tu vyrásť nový moderný hotel. Podľa Milana Augustína zo spoločnosti Delta Company by sa celkové náklady na jeho výstavbu mali pohybovať medzi 680 a 720 miliónmi korún. V súčasnosti prebieha tvorba podrobnej architektonickej štúdie, ktorá dokonca uvažuje o celkovom znížení nákladov na 490 miliónov korún. Hotel by mal mať 107 dvojlôžkových izieb a niekoľko apartmánov. Celkovo by mal poskytnúť ubytovanie takmer 240 návštevníkom. V hoteli by mala byť aj kongresová sála.

„Banská Štiavnica podobný hotel veľmi potrebuje. Záujemcovia o kongresovú formu turistiky v B. Štiavnici využívajú zatiaľ veľký hotel v neďalekých Vyhniach, hoci ich láka práve Banská Štiavnica. Zámer výstavby hotela bol prerokovaný minulý rok v Mestskom zastupiteľstve a banskoštiavnickí poslanci so zámerom výstavby jednoznačne súhlasia,“ uviedol k problematike výstavby hotela primátor mesta Marián Lichner.

Čo predchádzalo

Spoločnosť Delta Company odkúpila pozemok s ruinami dominikánskeho kláštora od cirkvi. Už minulý rok firma dokončila prvú etapu archeologického výskumu a odhalila časť starých murív, ktoré chce zakomponovať do areálu budúceho hotela. Ruiny kláštora v minulosti špatili mestský priestor a dokonca boli zavezené pôvodnými majiteľmi pozemku stavebnou sutinou. Dodatočný archeologický výskum, realizovaný spoločnosťou Delta Company, nepriniesol žiadne nové výsledky. Krajský pamiatkový úrad vydal stanovisko, že súhlasí so zámerom výstavby hotela na tejto lokalite.

Podrobnosti výrubu

Vlastný výrub stromov bol realizovaný už pred viac ako 3 týždňami a drevo zo spílených stromov je už z väčšej časti z priestoru odvezené. Na mieste prebiehajú len čistiace práce. Konáre budú zlikvidované drtičkou dreva.

Štyri stromy podľa M. Augustína priamo ohrozovali dokončenie archeologického výskumu a ich výrub bol povolený. „Zákon sme neporušili. Máme vykonané povolenie na výrub všetkých stromov. Najvzácnejšie boli štyri, lipa, javor, smrek a breza, ktoré sme mali povolené vyrúbať v prvej časti. Ostatné stromy boli len náletovými drevinami, ktoré na pozemku voľne vyrástli. Išlo o 9 tují, 4 suché ovocné stromy, hrušku, 2 topole a 2 smreky. 7 bielych brezí sme pod baníckou školou nechali rásť,“ uviedol Milan Augustín.

Ako dôvod žiadosti o výrub stromov spoločnosť uvádza dokončenie archeologického a statického prieskumu, pričom zeleň v južnej časti pozemku, podľa slov M. Augustína, ohrozovala aj archeologické nálezy. Budúca realizácia hotel a ráta s výsadbou novej komponovanej zelene.

Porušenie zákona

Dá sa povedať, že spoločnosť vyrúbala 18 stromov predčasne, čím mohlo dôjsť k porušeniu zákona. Niektorí občianski aktivisti z B. Štiavnice podali v tejto súvislosti podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Ing. Dušan Trcka, riaditeľ Správy CHKO v B. Štiavnici: „Boli sme požiadaní o vyjadrenie k problematike. Priestor sme zdokumentovali. Osobne si myslím, že B. Štiavnica podobný hotel potrebuje. Či došlo k porušeniu zákona, ukáže budúcnosť. Spoločnosť sa s výrubom nemusela ponáhľať a mala počkať na vydanie stavebného povolenia.“

Bude stavebné povolenie?

Pri diskusiách s odborníkmi a kompetentnými pracovníkmi, ale i širokou verejnosťou, často zaznieva názor, že stromy boli vyrúbané predčasne, či spoločnosť vôbec dostane nakoniec stavebné povolenie. „My s výstavbou hotela jednoznačne rátame. Doteraz sme dali za pozemok 3 milióny korún a ďalšie 4 milióny sme investovali do ďalších prác. Začiatkom septembra chceme v B. Štiavnici predstaviť definitívnu podobu hotela. V týchto dňoch bola dokončená jeho štúdia, ktorú vypracoval juhoslovanský architekt Ing. Maličevič. Základná štúdia hotela bude predstavená v B. Štiavnici s účasťou zástupcov Ministerstva kultúry a pamiatkových orgánov. Myslíme si, že nový hotel prinesie do mestského rozpočtu ďalšie finančné prostriedky, ktoré mesto potrebuje.“

Pokuta nebude

Aj keď spoločnosť zatiaľ nemá stavebné povolenie, podľa primátora mesta Mariána Lichnera, zatiaľ mesto neuvažuje o finančných sankciách voči nej, ale situáciu chce riešiť upozornením.

Spor

Výrub stromov súvisí priamo s výstavbou hotela, aj keď niektorí Štiavničania proti zámeru výstavby protestujú. Zástupcovia samosprávy však výstavbu jednoznačne podporujú. Celý spor okolo výrubu stromov sa ukazuje ako viac-menej zbytočný, slúžiaci pravdepodobne len na spochybnenie možnej výstavby. Bolo by však na druhej strane iste vhodné, aby spoločnosť rešpektovala všetky zákonné postupy. V budúcnosti sa tak dá predísť podobným zbytočným problémom.

Peter Danáš

Zdroj: Štiavnické noviny č.14/XVI., 7. apríla 2005

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rúbanisko v mestskej pamiatkovej rezervácii

Na pozemku v centre Banskej Štiavnice, kde sa možno bude stavať päťhviezdičkový hotel, v marci 2005 vypílili 29 veľkých stromov. S výnimkou štyroch z nich sa mohlo rúbať až keď bude vydané stavebné povolenie. Podľa primátora Mariána Lichnera mesto situáciu vyrieši upozornením.

Nový hotel v centre Banskej Štiavnice?

Priestor parkoviska medzi Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho a farským kostolom na Akademickej ulici v B. Štiavnici by sa podľa plánov firmy Delta Company, s. r. o. Bratislava mal stať parcelou, na ktorej by mal vyrásť nový 4 až 5-poschodový polyfunkčný objekt s 5-hviezdičkovým hotelom. Autori návrhu výstavby hotela predpokladajú, že hotel by mal mať kapacitu okolo 240 miest, mal by disponovať kongresovým centrom, relaxačnými zariadeniami a poskytovať dokonca aj obchodné služby. Veľkorysý zámer investorov predpokladá náklady v celkovej výške asi 720 miliónov korún.

Kasíno, či hotel?

Výzvy na verejnú prezentáciu zámeru firmy Delta Company s.r.o. na vybudovanie nového hotela v centre Banskej Štiavnice neostali nevyslyšané. Prezentácia sa uskutočnila 14. októbra 2005 v priestoroch Fondu výtvarných umení za účasti vedenia mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva, komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve a lokálnych médií.

Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?

Takmer 100 rokov (od výstavby školského areálu pri Akademickej ulici) nebola v historickom centre Banskej Štiavnice postavená stavba porovnateľného objemu. Odhliadnuc od problematickej funkcie a pozadia celého zámeru, mierka tohto hotela sa nám zdá byť neprimeraná k mierke centra mesta, pôsobí ako Gulliver v krajine Liliput.