Rúbanisko v mestskej pamiatkovej rezervácii

Obnova.sk Fotografia

Na pozemku v centre Banskej Štiavnice, kde sa možno bude stavať päťhviezdičkový hotel, v marci 2005 vypílili 29 veľkých stromov. S výnimkou štyroch z nich sa mohlo rúbať až keď bude vydané stavebné povolenie. Podľa primátora Mariána Lichnera mesto situáciu vyrieši upozornením.

Obnova.sk Fotografia

Škandalózna arogancia investora,
alebo:
Boli stromy pod Baníckou školou vyrúbané nezákonne?

Na parkovisku pod Baníckou školou, na mieste údajného budúceho superhotela, sú vyrúbané pekné stromy. Priemer kmeňov je aj 65, ba dokonca 75 centimetrov, stromy tam rástli niekoľko desaťročí. Teraz už nestoja a nerastú, ale už iba ležia a zrejme za pár dní zmiznú aj kmene aj pne…

Podľa informácií, ktoré sa mi podarilo získať, na stavbu hotela ešte nie je vydané stavebné povolenie, ba dokonca ani územné rozhodnutie, ktoré stavebnému konaniu predchádza, takže ešte vlastne ani nevie, či sa tam bude niečo stavať a ako to bude vyzerať. Napriek tomu niekto tie stromy už vyťal a opakujem – sú medzi nimi aj stromy s priemerom 65 a 75 centimetrov, čo rozhodne nie je náletový porast. Koniec koncov každý Štiavničan si pamätá, aké veľké a vysoké stromy pri parkovisku rástli, veď ich vyťali len pred dvoma týždňami.

Na výrub tých stromov síce bolo úradom životného prostredia (ktorým je mestský úrad) vydané povolenie, ale to bolo údajne viazané až na udelenie stavebného povolenia, t.j. mohlo sa rúbať až keď bude vydané stavebné povolenie. Toto stavebné povolenie však podľa informácie zo stavebného úradu vydané nie je! Preto podľa môjho názoru existuje dôvodné podozrenie, že ten, kto vyrúbal stromy na parkovisku, porušil zákony.

Dávam preto touto formou podnet na úrad životného prostredia, aby prešetril výrub stromov na parkovisku pod Baníckou školou a aby v prípade, že naozaj boli porušené zákony, udelil pokutu na hornej hranici sadzby. Arogantné a bezohľadné vyrúbanie starých stromov uprostred nášho mesta si to zaslúži!

Ešte jedna poznámka: je zaujímavé, že úrad životného prostredia začne (podľa telefonického ubezpečenia) konať až teraz a to napriek tomu, že stromy boli vyťaté niekedy pred dvoma týždňami. Čo robil úrad tie dva týždne? Vyrúbanie tých stromov sa nedá nevšimnúť si…

A ešte druhá poznámka: Ak sa mýlim a obviňujem toho, kto tie stromy vyťal neprávom (keďže mám iba ústne informácie a zopár fotiek), tak nech sa ten, kto tie stromy vyťal (investor hotela? majiteľ pozemku?) vyjadrí, nech sem napíše, ako to je, prípadne nech mi napíše na môj mail rohac at stonline dot sk a ja veci rád uvediem na pravú mieru. Ozve sa mi niekto?

Kauzu budeme naďalej sledovať, vyzývam občanov Banskej Štiavnice, aby sa o túto vec zaujímali, fotili, pýtali sa…

Ján Roháč, 1. 4. 2005

Zdroj: Štiavnický život

Štiavničania: Výrub je nezákonný

V centre Banskej Štiavnice, kde má na archeologickej lokalite vyrásť moderný hotel, vyrúbali niekoľko stromov. Štiavničanom sa to nepáči, tvrdia, že stromy vyrúbal majiteľ pozemku – spoločnosť Delta Company – bez povolenia.

„Myslím si, že išlo o protiprávny krok, a mesto by malo konať. Podľa našich informácií mala spoločnosť povolenie iba na vyrúbanie niekoľkých stromov. V lokalite však padli takmer všetky,” povedal nám Ján Roháč z nadácie Ekopolis. Aktivisti budú naďalej sledovať, ako bude postupovať mesto a či siahne aj po sankciách.

Konateľ spoločnosti Delta Company Milan Augustín tvrdí, že povolenie na vyrúbanie stromov od mesta dostali: „Na lokalite chceme dokončovať archeologický a statický prieskum. So stromami a kríkmi, ktoré tam rástli, by to nebolo možné,” povedal. Celý problém je podľa neho v tom, že mesto ich neupozornilo na etapovité povolenie výrubu. Časť stromov mali vyrúbať až v jesennom období. „Napriek tomu som presvedčený, že nijakým spôsobom sme zákon neprekročili,” tvrdí Augustín. V lokalite stálo 29 stromov a viacero krov. Mnohé stáli v bezprostrednej blízkosti alebo priamo na archeologickej lokalite.

Výrub väčšiny stromov podmieňovalo mesto stavebným povolením. To spoločnosť zatiaľ nevlastní, čím by naozaj mohlo ísť o porušenie zákona. Podľa primátora mesta Mariána Lichnera zatiaľ nebudú siahať k finančným sankciám, ale situáciu vyriešia upozornením.

“Majitelia o vyrúbanie stromov požiadali. Výrub sa mal podľa nášho rozhodnutia uskutočniť vo viacerých etapách. Väčšinu stromov vyrúbali už v jarnom termíne, teda predčasne,” hovorí primátor. Mesto majiteľov zaviazalo, že vyrúbané dreviny musia nahradiť novými v rovnakom počte.

Vyrúbané stromy otvorili ďalšiu diskusiu o stavbe hotela v tejto lokalite. Už pred časom pamiatkari, ale aj Štiavničania diskutovali o tom, či by mal hotel stáť práve na archeologickej lokalite po zvyškoch dominikánskeho kláštora. Tá predstavuje najstaršiu vývojovú etapu mesta. Spoločnosť Delta vtedy reagovala tým, že výsledky archeologického výskumu a časti odkrytých fragmentov sa stanú súčasťou nového hotela. Archeologický výskum dokončujú v spolupráci s odborníkmi zo zahraničia.

(eta), 6. 4. 2005

Zdroj: http://www.sme.sk/c/1999567/Stiavnicania-Vyrub-je-nezakonny.html

Štiavničanom prekáža veľký výrub stromov

Takmer tridsať stromov vyrúbali v centre Banskej Štiavnice, kde má stáť nový hotel. Viacerí Štiavničania sú rozsiahlym výrubom rozhorčení. Poukazujú, že súkromná spoločnosť tak urobila bez povolenia.

„Vyrúbanie stromov v takomto rozsahu bez toho, aby už bolo úplne jasné, či sa vôbec hotel bude stavať, je bezohľadné voči ľuďom aj životnému prostrediu. Ešte nemajú ani stavebné povolenie. Mali vyrúbať len niekoľko stromov, ale padli skoro všetky,” hovorí občiansky aktivista Ján Roháč. Celý problém mienia ďalej sledovať a očakávajú od mesta vyvodenie sankcií voči súkromnej firme.

Spoločnosť, ktorá plánuje na svojom pozemku postaviť nový moderný hotel, o výrub stromov požiadala. „Povolili sme im rúbať v troch etapách. V tej prvej to boli štyri stromy a v nasledujúcich etapách ďalšie podľa potrieb výstavby. Dá sa teda povedať, že zvyšných 25 vyrúbali teraz nelegálne, pretože pre potreby výstavby to nebolo. Nemajú totiž ešte územné rozhodnutie ani stavebné povolenie,” uviedol Igor Mičko z banskoštiavnického mestského úradu. O postupe voči firme sa zatiaľ nerozhodlo, do úvahy však prichádza upozornenie až finančná pokuta.

Konateľ bratislavskej spoločnosti Delta Company Milan Augustín tvrdí, že neurobili nič nelegálne. „Máme povolenie na výrub všetkých stromov. Teraz sme vyrúbali štyri. Ďalšie boli náletové dreviny a na ne súhlas nepotrebujeme. Museli sme ich vyrúbať, pretože potrebujeme dokončiť v tejto lokalite archeologický a statický výskum. Máme na to aj súhlas pamiatkarov,” povedal Augustín. Pripustil, že ak dostanú pokutu, záležitosť môže skončiť na súde. V súčasnosti pracujú na záverečnej štúdii, o územné rozhodnutie chcú požiadať v septembri.

Moderný päťhviezdičkový hotel s 240 lôžkami má stáť v pamiatkovo chránenom archeologickom areáli bývalého dominikánskeho kláštora. Pozemok s ruinami spoločnosť kúpila od cirkvi. Firma sa zaviazala zaplatiť dokončenie archeologického výskumu a odhalené vzácne časti zakomponovať do hotelového komplexu. Celkové náklady na výstavbu odhadujú na 720 miliónov korún, z nich deväťdesiat percent majú tvoriť zahraničné investície.

Dagmar Teliščáková, 7. 4. 2005

Zdroj: http://pravda.newtonit.sk/default.asp?cache=312404

Škandalózny výrub pokračuje škandalóznou reakciou mesta!

Takže sa objavili prvé oficiálne reakcie na škandalózny výrub stromov v centre mesta. Reakcia vlastníka sa dala predpokladať: ja nič, ja muzikant, pán Augustín je vlastne obeťou, keďže „mesto ich neupozornilo na etapovitosť výrubu”… Nuž, zasmejme sa…

Príznačnou je však reakcia mesta, vyjadrená primátorom Mariánom Lichnerom. Ten podľa SME povedal, že síce by mohlo ísť o porušenie zákona, ale napriek tomu „zatiaľ nebudú siahať k finančným sankciám, ale situáciu vyriešia upozornením.” Veru, je odo mňa naivné očakávať, že kamaráti budú od seba pýtať finančné pokuty za porušovanie zákona a to dokonca na hornej hranici sadzby…

Škandalózny teda nie je len samotný výrub, ale už aj reakcia mesta. Ale čo sme, my naivní, čakali? Právne povedomie mesta je na minimálnej úrovni, kamarátstvo a známosti tu hrajú veľkú úlohu. Takže nezabudnite – keď náhodou zle zaparkujete, tak čakajte pokutu (teda ak práve náhodou nie ste poslanec, úradník, mestský policajt a nemáte príbuzenský alebo kamarátsky vzťah k týmto pozíciám). Ale stromy vyrúbať môžete, pamiatky môžete ničiť a búrať. Tiež sa vám nič nestane, primátor vás síce upozorní, ale inak sa vás budú mestskí predstavitelia zastávať, ba dokonca vás v podstate budú aj chváliť, že Šani, že Milan…?

Ján Roháč, 6. 4. 2005

Zdroj: Štiavnický život

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Všetci za jeden povraz!

Pred časom ste si na tomto mieste mohli prečítať výber z článkov, ktoré slovenskú verejnosť zoznámili s problémom predčasného výrubu stromov na pravdepodobnom budúcom stavenisku veľkého luxusného hotela v centre Banskej Štiavnice (http://www.obnova.sk/article.php?sid=1622).
Nasledujúci článok, prevzatý z miestneho týždenníka Štiavnické noviny, ktorý vydáva Mesto, resp. Mestský úrad Banská Štiavnica, približuje nielen viac či menej obhajujúce pohľady na túto vec, ale aj budúcnosť celého zámeru.