Voľné vstupy do múzeí každú prvú nedeľu v mesiaci od februára

Obrázok k článku

Každú prvú nedeľu v mesiaci sa už tradične dajú múzeá a galérie, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry (MK) SR, navštíviť zadarmo. Keďže tento rok pripadla prvá nedeľa v roku na štátny sviatok – vznik SR, ktorý si pripomíname 1. januára, platí akcia po prvý raz v tomto roku vo februári, konkrétne v nedeľu 5. februára. Na svojej webstránke na to upozorňuje Ministerstvo kultúry SR, ako iniciátor akcie. Spolu počas každej prvej nedele v mesiaci možno bezplatne ísť do 37 pracovísk Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Múzea Slovenského národného povstania a Slovenského technického múzea po celom Slovensku, od Bratislavy, cez Banskú Bystricu, až po Košice. Výber je pritom pestrý, od klasických výstav, až po pamätníky obetiam 2. svetovej vojny, planetárium či skanzen.

Slovenské národné múzeum ponúka na výber niektoré z jeho 18 múzeí. Pobočky majú v Bratislave, Martine, Modrom Kameni, Betliari, Bojniciach, Častej, Svidníku, Myjave, Levoči, Modre, Seredi a Prešove. Za Slovenskú národnú galériu, je vstup voľný každú prvú nedeľu v mesiaci do jej troch vysunutých pracovísk, a to do Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Kaštieľa Strážky v Spišskej Belej a na Zvolenský zámok vo Zvolene. Do sídelnej budovy SNG v Bratislave na Námestí Ľ. Štúra a do Galérie insitného umenia Schaubmarov mlyn v Pezinku je bezplatný vstup na všetky výstavy od roku 2014 vďaka spolupráci galérie s J&T Bankou. Na výber sú aj zaujímavé výstavy Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a návšteva jeho ďalších troch expozícií, konkrétne Národnej kultúrnej pamiatky Pamätník Nemecká, Národnej kultúrnej pamiatky Kalište a stálej expozície v Múzeu Tokajíckej tragédie v Tokajíku.


Slovenské technické múzeum Košice má voľné vstupy každú prvú nedeľu v mesiaci nielen do svojho sídla na Hlavnej ulici v Košiciach, ale aj do pobočiek v Bratislave (Múzeum dopravy) a v Košiciach (Múzeum letectva a Planetárium STM). Platí to aj pre ďalšie múzeá a expozície, ktoré sú súčasťou Slovenského technického múzea, konkrétne pre: Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Kaštieľ v Budimíre, Hámor v Medzeve, expozíciu História baníctva na Spiši v Spišskej Novej Vsi a Solivar v Prešove. Jedna z pobočiek STM, technická pamiatka Vysoká pec – Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou. Preto nie je prístupná pre návštevy. Zároveň je až do 17. apríla zatvorené i Múzeum letectva.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.