Vodný mlyn Bohunice

Charakteristika :
Verejnosti bol sprístupnený v roku 1979. Mlynská usadlosť bývalého mlynára Pavla Turčana leží pri potoku Sikenica, asi 1 km od horného, severného konca dediny. K mlynskej budove s dvorom patrí aj neveľký kus záhrady. Ide o typ vodného mlyna s kolesom na vrchný pohon, mlecie zariadenie bolo zmodernizované a v roku 1938 bola zavedená aj elektrina. Budova mlyna je rozdelená na 3 funkčné časti. Obytná časť pozostáva z izby, kuchyne a komory, ku ktorej prilieha pivnica a je zariadená dobovým nábytkom a inventárom.. Druhú časť tvorila maštal, ktorá je v súčasnosti zariadená ako prevádzková miestnosť. Tretiu odlišnú časť tvorí mlynica a kolesovňa, ktoré sú vertikálne členené..

Otváracie hodiny :
máj – september
utorok, štvrtok, sobota a nedeľa 8.00 – 16.00 hodiny a podľa požiadaviek aj mimo otváracie hodiny.
Je potrebné sa nahlásiť na riaditeľstve Tekovského múzea v Leviciach.

Informačný systém :
– bulletin Mlynárstvo a vodný mlyn v Bohuniciach, slovenská mutácia.

Služby :
– lektorská služba.
– predaj propagačného materiálu a keramiky.

Zdroj: TEKOVSKÉ MÚZEUM LEVICE
Materiál spracoval PhDr. Ján Dano, riaditeľ TM a Mgr. M. Pölhös

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

TEKOVSKÉ MÚZEUM LEVICE

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu v roku 1927 svoju rozsiahlu zbierku archeologických predmetov z okolia Vrábľov a dolného Pohronia, národopisných predmetov zo severnej časti Tekovskej župy a okolia Zvolena, obrazov, rodinného archívu a 1500 zväzkov kníh. O túto hodnotnú a v odborných kruhoch vysoko cenenú zbierku prejavoval v tom čase eminentný záujem aj Krajinský úrad pre múzea a knižnice v Budapešti. Prvým sídlom múzea bolo druhé poschodie mestského domu, kde prvý správca múzea, profesor učiteľského ústavu v Leviciach Eugen Kriek, v priebehu jedného roka nainštaloval aj prvú expozíciu pod názvom Nécseyho izba.