Úrad vlády SR už má k dispozícii projektovú dokumentáciu k obnove kaštieľa v Rusovciach

Obrázok k článku

Úrad vlády SR už má k dispozícii projektovú dokumentáciu k obnove kaštieľa v Rusovciach. Po prerokovaní s príslušnými inštitúciami ju bude verejne prezentovať, potvrdili pre agentúru SITA z tlačového odboru Úradu vlády SR. Projektovú dokumentáciu dodalo združenie NKP Rusovce, ktoré tvoria firmy Dopravoprojekt, a.s., Bratislava a Metroprojekt Praha, víťazi verejného obstarávania. Všetky náklady na úlohy vyplývajúce so zmlúv združenie vyčíslilo na vyše 1 022 190 eur vrátane DPH.

 

Zároveň úrad pokračuje v procese získavania stavebných povolení, samostatne pre kaštieľ a samostatne pre čeľadník s parkom, ako aj v príprave verejného obstarávania na výber zhotoviteľov stavebných prác a dodávku interiérového vybavenia. Kaštieľ v Rusovciach je národnou kultúrnou pamiatkou a už roky chátra. Verejné obstarávanie musel úrad vyhlásiť po tom, čo na jar v roku 2014 od projektu odstúpil generálny projektant. Na celkovú rekonštrukciu kaštieľa, parku, čeľadníka, vrátane interiérového vybavenia, je potrebných približne 40 miliónov eur vrátane DPH.

 

Ako ďalej informovali z tlačového odboru Úradu vlády SR, v súčasnosti bol ukončený terénny prieskum v uzavretom areáli okolo kaštieľa, na centrálnych plochách parku a pozdĺž všetkých chodníkov v juhovýchodnej časti parku, ktorého súčasťou bol povrchový prieskum, prieskum detektorom kovov, geofyzikálny a georadarový prieskum. Výsledky budú spracované vo forme topografickej archeologickej štúdie, ktorá bude predložená Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave. Archeologický prieskum bude uskutočnený po začatí stavby a vyčistení územia na základe všetkých nevyhnutných a právoplatných povolení.

 

Kaštieľ by po celkovej rekonštrukcii mal slúžiť na reprezentatívne účely. Pre verejnosť plánujú sprístupniť záhrady, park a čeľadník. Po rekonštrukcii by mal byť čeľadník k dispozícii rôznym občianskym združeniam pôsobiacim na území Rusoviec, miestnemu úradu a verejnosti v podobe múzea či komunitného centra. Na úrade vlády plánujú, že park bude po revitalizácii napojený na blízku cyklotrasu a bude sa spolu s novým amfiteátrom využívať na rôzne oddychové, kultúrne a spoločenské akcie. Minulý rok celkové náklady na údržbu kaštieľa, revíziu podperných konštrukcií a stráženie boli cez 8 200 eur.

 

Obrázok k článku

Obrázok k článku

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články