Ľudia rozhodli – grant na záchranu historickej pamiatky putuje na Oravu

Obrázok k článku od zora.

Desiaty ročník hlasovacej súťaže Poklady Slovenska je ukončený. Takmer
46-tisíc ľudí z celého Slovenska sa zapojilo do verejného hlasovania o pridelenie grantu na obnovu
jednej z deviatich historických pamiatok z rôznych kútov krajiny. Takmer 19-tisíc hlasov rozhodlo
o tom, že 50-tisíc eur od Nadácie VÚB bude použitých na odbornú rekonštrukciu Bajčiovskej veže
v Oravskej Porube. Vďaka obrovskému nasadeniu Oravcov, ale aj ostatných podporovateľov, bude
tento vzácny objekt, s ktorým sa priamo spája história národného obrodenia, obnovený do svojej
pôvodnej krásy.


Do finále súťaže Poklady Slovenska vybrala nezávislá komisia odborníkov spolu 9 chátrajúcich historických
objektov či umeleckých artefaktov. V priebehu dvojtýždňového hlasovania cez webovú stránku Nadácie VÚB
prejavila verejnosť spomedzi všetkých najväčší záujem o záchranu dvoch vzácnych objektov – secesného
mauzólea Andrášiovcov v Krásnohorskom Podhradí a vyše 300-ročnej kamennej veže situovanej v obci
Oravská Poruba. Z týchto dvoch historických pokladov zvíťazila napokon s tesným rozdielom 564 hlasov
verejnosti pamiatka na Orave. „V prvom rade chceme vyjadriť náš obdiv obidvom tímom, z Oravy aj Gemera,
ktoré dokázali vo vyrovnanom súboji aktivizovať tisíce ľudí k tomu, aby sa prihovorili za pamiatku z ich
regiónu. Srdečne gratulujeme obyvateľom z Oravy a v neposlednom rade sa tešíme aj z reakcií ľudí, ktorí
zahlasovali za ostatné pamiatky. Takmer 46-tisíc Slovákov zapojených do našej iniciatívy, ktorým nie je
ľahostajný stav historického dedičstva na Slovensku, je úžasná spätná väzba,“ hovorí Alexander Resch,
predseda správnej rady Nadácie VÚB, ktorá je vyhlasovateľom osvetového programu s hlasovacou súťažou
Poklady Slovenska.

 

Ďalšie plány v Oravskej Porube
Víťazný objekt verejného hlasovania, kamenná veža zo 17. storočia situovaná v bývalej zemianskej osade
Gäceľ, ktorá je považovaná za najstaršiu časť obce Oravská Poruba, je pozostatkom kúrie rodiny
Bajčiovcov. Pre naše dejiny má význam v súvislosti s udalosťami, ktoré na Orave v roku 1848 naštartovali
„Žiadosti oravského ľudu“. Tu v Bajčiovskej veži oravskí národovci spísali v 7 bodoch svoje požiadavky,
v ktorých požadovali zrovnoprávnenie maďarčiny a slovenčiny, aby mal ľud z Oravy svojich zástupcov v sneme, výučbu v miestnych slovenských dialektoch alebo zastúpenie slovenských učiteľov na vysokých školách.

Obrázok k článku od zora.

Podľa starostu obce Oravská Poruba Vladimíra Kubištu práve toto spojenie s národnou históriou
zarezonovalo a inpširovalo k zahlasovaniu obyvateľov z celého Slovenska. „Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí poslali svoj hlas našej veži na Gäceli a takisto všetkým, ktorí robili tejto pamiatke osvetu. Máme radosť
z toho, že hlasovali nielen domáci, ale aj ľudia z celého Slovenska a že vyhralo národné cítenie. Dnes
zanedbaný stav tohto pamätného miesta nezodpovedá jeho významným pamiatkovým hodnotám. Tešíme
sa, že vďaka podpore od Nadácie VÚB sa to zmení,“ vyjadril sa po skončení hlasovania Vladimír Kubišta,
starosta obce Oravská Poruba a dodáva: „Už teraz sa nám hlási veľa dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení
pomáhať pri obnove veže. Samozrejme, najskôr musí prebehnúť transparentné výberové konanie
odborníkov, ktorí sa ujmú prác. Obnovenú vežu chceme sprístupniť verejnosti. Máme v pláne tu zriadiť
expozíciu a ukázať históriu, jednak samotnej Gäceli, ale aj príbehy národovcov, ktorí tu bojovali za slovenský
národ.“


Prehľad všetkých 9 pamiatok, ktoré boli predmetom hlasovania verejnosti, je na stránke
www.nadaciavub.sk/poklady . Tie vybrala odborná komisia spomedzi viac ako 750 rozličných objektov či
umeleckých diel z celého Slovenska nominovaných verejnosťou. Nadácia VÚB sa počas uplynulých 9
ročníkov tohto programu postarala už o záchranu napr. vitráží v Spišskej Kapitule, fresiek
v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnej zvonice v podtatranskej obci Vrbov, diela Majstra Pavla
z Levoče či barokového organu v Španej Doline. Príbehu zrealizovanej obnovy poslednej z menovaných
pamiatok sa venuje aj článok v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky .

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede