Verejná konzultácia „Dlhodobé strategické priority kultúrnej politiky SR 2012-2016″

Obrázok k článku

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vypracovať dlhodobé strategické priority kultúrnej politiky SR, ktoré budú rámcom rozvoja kultúry na Slovensku v najbližšom období. V nadväznosti na túto skutočnosť Ministerstvo kultúry SR začalo pripravovať dokument, ktorý  by zadefinoval základné východiská a priority pre rozvoj kultúry na roky 2012 -2016.

Kultúrne odvetvia dosiahli v posledných rokoch v rámci Európskej únie väčší obrat ako výroba automobilov a prispeli k HDP EÚ viac ako potravinárský, odevný či chemický priemysel. A práve kultúra môže v najbližších rokoch zohrať významnú úlohu pri ekonomickom, sociálnom, environmentálnom rozvoji našej krajiny a posilniť jej konkurencieschopnosť. A keďže dnes stojíme pred mnohými výzvami súčasnej doby  a novou pozíciou „kreatívneho a kultúrneho priemyslu“ v kontexte celej spoločnosti, vidíme ako nevyhnutnosť zapojiť do procesu prípravy dokumentu aj kultúrnu obec, odbornú verejnosť, profesijné organizácie, samosprávy, neziskový sektor, občiansku spoločnosť, iné rezorty štátnej správy.

Táto verejná konzultácia je otvorená súkromným osobám, verejným a súkromným organizáciám, profesijným združeniam, neziskovým organizáciám, miestnym a regionálnym autoritám, ministerstvám, relevantným orgánom v oblasti kultúry. Verejná konzultácia bude prebiehať do 31.3.2011.

Uvítame Vaše príspevky v 2 základných okruhoch:

1. najdôležitejšie ciele, ktoré by sa mali z Vášho pohľadu/ vo Vašej oblasti/ na Vašej úrovni do roku 2016 dosiahnuť
2. návrh opatrení a úloh na ich dosiahnutie

Ak chcete vložiť príspevok ako súkromná osoba, použite formulár pre súkromnú osobu
Ak chcete vložiť príspevok ako organizácia, použite formulár pre organizáciu

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články