Verejná diskusia k zákonu o dobrovoľníctve

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Pred voľbami v júni 2010 C.A.R.D.O. požiadalo všetky politické strany o vyjadrenie sa k podpore rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku, medzi iným aj k tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Nová vláda zákon o dobrovoľníctve zaradila medzi svoje programové priority. Gestorom zákona o dobrovoľníctve sa stalo Ministerstvo vnútra SR.

Minister vnútra na podnet poslankyne KDH Jany Žitňanskej pozval v októbri 2010 zástupcov C.A.R.D.O. a predstaviteľov ďalších mimovládnych organizácií na stretnutie k otázke vytvorenia zákona o dobrovoľníctva, na ktorom sa zároveň vytvorila pracovná skupina k zákonu o dobrovoľníctve. Na stretnutí odznelo, že zákon o dobrovoľníctve bude schválený len s podmienkou, že nebude mať dopad na štátny rozpočet SR. Pracovná skupina k návrhu zákona o dobrovoľníctve bola zložená z členov zastupujúcich ministerstvá a mimovládne organizácie. C.A.R.D.O. si do pracovnej skupiny prizvalo členov a poradcov z rozvojových, environmentálnych a sociálnych organizácií. Základné požiadavky predstavilo C.A.R.D.O. v dokumente, ktorý si stiahnete tu a v legislatívnom návrhu, ktoré pripravilo 1.SNSC.

Výsledkom pracovnej skupiny je návrh zákona o dobrovoľníctve. Od 7.4. 2011 je zákon vo vnútrorezortnom pripomienkovacom konaní na Ministerstve vnútra SR. M Na medzirezortné pripomienkovanie bude zákon pripravený pravdepodobne koncom apríla 2011. Členom pracovnej skupiny bol aj splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť, Filip Vagač. Na jeho podnet poskytol minister vnútra SR, Daniel Lipšic, návrh zákona na verejnú diskusiu. 

Návrh zákona si stiahnete tu. Vaše pripomienky k návrhu posielajte na adresu andrejkovic@1snsc.sk. Pripomienky budú spracované a predložené na ministerstvo vnútra v medzirezortnom pripomienkovaní. Verejnú diskusiu nájdete nahttp://www.1snsc.sk/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Novelu o vrátení nezákonne vyvezených pamiatok predloží znovu

BRATISLAVA 30. júna (SITA) – Minister kultúry Rudolf Chmel chce do legislatívneho procesu opäť o šesť mesiacov predložiť novelu zákona o navrátení nezákonne vyvezených pamiatok. Jej návrh dnes stiahol z rokovania parlamentu po tom, čo prešiel pozmeňujúci návrh poslankyne Dany Podrackej (ĽS-HZDS), ktorý bol nad rámec predloženého textu. “Pozmeňovací návrh išiel nad rámec zámeru zákona.